Siirry sisältöön
Yleinen

Kaikki hauska loppuu aikanaan – mutta kehittäminen on ja pysyy

Pohjanmaan rakenneuudistus -hanke on vuoden ajan kehittänyt toimintamalleja terveyden ja hyvinvoinnin, tietojohtamisen ja sähköisten palvelujen edistämiseksi. Mallien tarkoituksena oli tukea vapaaehtoisen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua. Uusi vuosi ja uudet mahdollisuudet tarkoittavat tässä yhteydessä, että Pohjanmaan rakenneuudistus -hanke on saatettu päätökseen – mutta kehittäminen jatkuu edelleen. 

Pohjanmaan rakenneuudistus -hanke on vuoden ajan kehittänyt toimintamalleja terveyden ja hyvinvoinnin, tietojohtamisen ja sähköisten palvelujen edistämiseksi. Mallien tarkoituksena oli tukea vapaaehtoisen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua. Uusi vuosi ja uudet mahdollisuudet tarkoittavat tässä yhteydessä, että Pohjanmaan rakenneuudistus -hanke on saatettu päätökseen – mutta kehittäminen jatkuu edelleen. 

Mitä olemme oppineet?

Hankkeen vieminen alusta loppuun yhden vuoden aikana on vaatinut tiivistä työskentelyä. Hankkeen alussa aikaa vievät tilanteen analysoiminen ja kartoittaminen sekä kokonaisuuden organisoiminen. Tavoitteen saavuttamiseen vaaditut toimenpiteet kristallisoituvat usein vasta hankkeen puolivälissä. Sitten onkin tuli hännän alla ja tarvitaan nopeita liikkeitä, jotta kaikki ehditään tehdä hankeajan kuluessa. Yhtäkkiä hauskuus loppuu, riippumatta siitä, missä vaiheessa kehitystyötä ollaan.

Pohjanmaalla on ollut hankeaikana käynnissä myös valtava organisaatiomuutos, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on siirretty kunnilta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Hankkeen tavoitteena oli siis luoda toimintamalleja organisaatiolle, jota vasta muodostettiin, mikä toisaalta mahdollisti sen kehittämiseen osallistumisen. Toimintamallien jalkauttaminen käytäntöön organisaatiossa, joka ei ollut vielä valmis, loi omat haasteensa. Tästä suuresta muutoksesta huolimatta hankkeen henkilöstö onnistui saamaan aikaan hienoja tuloksia.

Mitä olemme saaneet aikaan?

Hanke jaettiin eri osa-alueisiin, joiden tulokset luetellaan alla lyhyesti: 

  • Avainalueiden ja tavoitteiden laatiminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi hyvinvointialueella, kunnissa ja kolmannella sektorilla.
  • Kokonaisvaltainen tietojohtamisen malli hyvinvointialueelle.
  • Omaolo-digipalvelun käyttöönotto; oirearviot alaselkäkivusta tai -vammasta, virtsatietulehduksesta ja ripulista.
  • SBM-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmä helpottaa iäkkäiden henkilöiden palveluiden tarpeen arviointia.
  • Uoma-potilassiirtojärjestelmän käyttöönotto.
  • Toimintamalli, joka kuvaa PATA-asiakaspalvelukeskusta. Keskus tukee ammattilaisia oirearvioinnissa.
  • Mallin luominen Länsirannikon tuki- ja osaamiskeskukselle.
  • Vapaaehtoisen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelu.

Mitä nyt tapahtuu?

Hankkeen puitteissa tehtävä kehitystyö on nyt siis päättynyt. Hallinnollinen työ jatkuu kuitenkin vielä jonkin aikaa hankkeen saattamiseksi kunnialla loppuun eli hanketyö konkreettisesti päätetään ja siitä laaditaan loppuraportti. Loppuraportti ja muut tuotokset julkaistaan jälkikäteen hankkeen Innokylä – kotisivuilla. Hankkeen tulokset esiteltiin kokonaisuudessaan loppuseminaarissa joulukuussa 2022.

Yksi asia johtaa toiseen

Niin kuin on tapana, yksi asia johtaa usein toiseen. Kun hanke päätetään, menneestä vuodesta saadut opit otetaan mukaan ja pannaan merkille uudet mahdollisuudet tulevassa työssä.

Hankkeessa tarvitaan enemmän hallinnointia kuin mitä luulisi. Kehitystyön lisäksi on löydettävä osaava henkilöstö (rekrytointi), pidättäydyttävä hankesuunnitelmassa vahvistetuissa linjauksissa (raportointi) ja huolehdittava siitä, ettei budjetti ylity (talousarvioseuranta). Toivomme, että voimme tulevaisuudessa tukea vastaavanlaisten hankkeiden hallinnointia Pohjanmaan hyvinvointialueella sellaisen hanketoimiston avulla, jossa on sekä osaamista että resursseja hankkeiden vetämiseen.

Nyt panemme kuitenkin kannen rakenneuudistus-hankkeen päälle, jotta voimme aloittaa uusien kehitysideoiden ja hankkeiden parissa.   

Hanketiimin puolesta,

Sonja Rodén, hankekoordinaattori