Siirry sisältöön

hankkeet

20.3.2023 Artikkeli

Prima Botnia kehittää päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta

Prima Botniassa kehitetään yhteistyössä palvelun tarjoajien kanssa perustason päihde- ja mielenterveyspalveluita. Tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta Pohjanmaan hyvinvointialueella, sekä turvata yhdenvertaiset palvelut alueen asukkaille.
20.3.2023 Artikkeli

Kuntoutuspalvelut laaja-alaisesti työn alla myös hankkeessa

Kuntoutuspalveluiden tarjonta on kirjavaa ja kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen kuntoutustiimi tekee hyvinvointialueen toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta kuntoutuspalveluita voitaisiin tarjota tasavertaisesti ja oikeaan aikaan.
17.2.2023 Artikkeli

Maalahden kotihoito testaa lääkeannostelurobotti Medimiä

Tammikuusta 2023 lähtien on Maalahden kotihoidossa testattu pilottitutkimuksen puitteissa Medimi Smart Small lääkeannostelurobottia. Pohjanmaan hyvinvointialue kokeilee ensimmäisenä Suomessa tällaista lääkeannostelurobottia.
17.2.2023 Artikkeli

Pohjanmaalla kehitetään Hyte-työtä

Prima Botnia -hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankekokonaisuudessa kehitetään ennaltaehkäiseviä sekä matalan kynnyksen palveluita. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan asukkaille enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista sekä tukea ammattilaisia, jotta he pystyisivät entistä paremmin ohjaamaan asiakkaita hyte-palveluiden piiriin.
13.1.2023 Yleinen

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kokeilu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita, mutta toimintatavat voivat vaihdella paikkakunnittain. Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa pureudutaan toimintatapojen yhtenäistämiseen.
12.1.2023 Yleinen

Opetuskotihoito tukee siirtymistä opinnoista työelämään

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kehitetty syksystä 2022 opetuskotihoidon toimintamallia. Toimintamallia kehitetään yhdessä kotihoidon, oppilaitosten ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -projektin (TulKoti) kanssa.