Siirry sisältöön

hankkeet

27.11.2023 Yleinen

Kehittämistyö on vaativaa, mutta palkitsevaa

Vuosi 2023 lähestyy loppuaan samoin kuin Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke (TulKoti). Eteläisen alueen kotihoidon koordinoiva palveluesimies Anna Wadén ja ikäihmisten sosiaalipalvelujen päällikkö Berit Kivimäki ovat osallistuneet aktiivisesti kehittämistyöhön kaksi vuotta kestäneen hankkeen aikana. ”Kehittämistyöhön osallistuminen on ollut mielenkiintoista ja antoisaa”, Wadén toteaa.
23.11.2023 Yleinen

Digitaalisin välinein tukea omaishoitajien arkeen

Pohjanmaan hyvinvointialueen Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjamaa-hanke on käynnistänyt kokeilun, jonka tarkoituksena on kokeilla eri tukimuotoja digitaalisten välineiden avulla omaishoitajille.
23.11.2023 Yleinen

Teknologiset ratkaisut tukevat kotona asuvia ikäihmisiä

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille - hankkeen (TulKoti) puitteissa on koottu teknologiasalkut sekä apuvälineluettelo. Hankkeen kohderyhmänä ovat kotona asuvat iäkkäät ihmiset, jotka eivät täytä kotihoidon kriteerejä. Heille onkin pyritty löytämään vaihtoehtoisia tapoja, joilla tuetaan turvallista kotona asumista.
20.10.2023 Yleinen

Vakavakaan mielenterveyden häiriö ei ole este työllistymiselle

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeessa kokeillaan IPS-työhönvalmennusta osana vakavien mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden kuntoutuspolkua Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on edistää mielenterveyskuntoutujien paluuta tai pääsyä työmarkkinoille ja työssä pysymistä.
20.10.2023 Yleinen

Terapianavigaattori nopeuttaa hoidon aloitusta

Terapianavigaattori on verkkopalvelu, jossa voi täyttää mielenterveyden haasteita kartoittavan kyselyn nimettömänä. Käyttäjien kokemukset osoittavat, että asiakkaan tilanteen jäsentäminen ja hoitoon pääsy nopeutuvat.
18.10.2023 Yleinen

Virtuaalitodellisuus kotihoidon oppimisympäristönä

Virtuaalitodellisuuden (eng. virtual reality, VR) avulla käyttäjä saa mahdollisuuden astua virtuaalimaailmaan, joka sulkee hänet 360 asteen ympäristöön. Tätä on nyt mahdollista kokeilla Pohjanmaan hyvinvointialueella.