Siirry sisältöön
Yleinen

Digitaalisin välinein tukea omaishoitajien arkeen

Pohjanmaan hyvinvointialueen Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjamaa-hanke on käynnistänyt kokeilun, jonka tarkoituksena on kokeilla eri tukimuotoja digitaalisten välineiden avulla omaishoitajille.

Omaishoitajat ympäri maan tekevät mittaamattoman arvokasta työtä hoitaessaan omaa läheistään niin yksilön näkökulmasta kuin yhteiskunnallisestakin näkökulmasta. Myös Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii useita satoja omaishoitajia.

Prima Botnia-hanke on osa kansallista Kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Hanke jakautuu useampiin osakokonaisuuksiin ja tämän osakokonaisuuden kohderyhmänä ovat ikääntyneet ja omaishoitajat.

Kokeilun tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia. Kokeiluun on valittu kaksikymmentä ikääntynyttä omaishoitajaparia Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Kokeilu on ensimmäinen laatuaan Pohjanmaan hyvinvointialueella ja vaatinut jo ennen aloitusta kehittämistyötä organisaation sisällä eri toimijoiden välillä.

Koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk seuraa kehittämistyötä mielenkiinnolla.

– Omaishoitajat hoitavat erittäin tärkeää tehtävää yhteiskunnassa: he huolehtivat ja hoitavat läheisiään ja mahdollistavat siten sen, että heidän hoitamansa henkilö voi pysyä tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä. Meille hyvinvointialueella on nyt myönnetty hankerahoitusta sen selvittämiseksi, miten voisimme edelleen tukea omaishoitajia heidän hoitaessaan läheisiään omassa kodissaan. Hankkeen tulokset johtavat toivottavasti hyviin toimenpide-ehdotuksiin, Pellfolk toteaa.

Vertaistukea ryhmistä

Tukipalveluina kokeillaan etäryhmätoimintaa, etänä tapahtuvaa vertaistukitoimintaa sekä sairaanhoidon etäpalveluita digitaalisten ratkaisuiden avulla.

– Etänä tapahtuvaa sairaanhoidon palvelua toteuttaa yhteistyökumppanina Pihlajalinna. Etänä tapahtuvissa ryhmätoiminnoissa sekä vertaistukitoiminnoissa palvelua tuotetaan hankkeen avulla mutta myös yhteistyössä eri kolmannen sektorin toimijoiden, kuten Folkhälsanin kanssa, kertoo teknologialähettiläs Malena Byström.

Etäryhmien toiminta on käynnistynyt marraskuussa ja ohjelmassa on esimerkiksi istumajumppaa, musiikkituokioita, keskusteluja, ääneen lukemista, visailuja ja arvoituksia. Palvelu on ilmainen omaishoitajille ja heille, jotka ovat hoidettavina projektin aikana.

– Etäryhmätoiminnan ajatus ja tavoite on, että omaishoitajat ja ketä he hoitavat, voisivat osallistua toimintaan kotoa, kun ohjelmaa voi seurata tablettitietokoneelta. Arkeen tulee uudenlaista merkityksellisyyttä, kun saa erilaista sosiaalista kanssakäymistä ja sitä kautta uusia ärsykkeitä ja aktivoivaa tekemistä, Byström kertoo.

Samalla halutaan kokeilla, miten erilaiset digitaaliset ratkaisut soveltuvat ikääntyneille ja minkälaista ohjaamisen tarvetta ikääntynyt voi tämänkaltaisten palveluiden käytössä tarvita.   

Digitaalisin välinein tapahtuvia tukimuotoja ja niiden vaikutuksia arvioidaan tarkasti eri mittarein koko kokeilun ajan. Kokeilu alkoi marraskuussa 2023 ja päättyy heinäkuussa 2024 eli kokonaiskesto on 9 kuukautta. Kokeilusta syntyneet vaikutukset ja tulokset kootaan yhteen päätöksenteon tueksi Pohjanmaan hyvinvointialueelle.