Siirry sisältöön

hankkeet

14.9.2023 Yleinen

Kotihoidon asiakkailta rohkeasti palautetta digitaalisesti

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKOTI) –hankkeessa käynnistettiin maaliskuussa 2023 kokeilu, jonka tarkoituksena oli kerätä kotihoidon asiakkailta asiakaspalautetta digitaalisesti tablettitietokoneilla. Kokeilu todettiin onnistuneeksi ja asiakaspalautteiden keräämistä on laajennettu ympäri Pohjanmaan hyvinvointialuetta.
15.6.2023 Kehittäminen

Uudet menetelmät auttavat ammattilaisia auttamaan nuoria ajoissa

Pohjanmaan hyvinvointialueella lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia koulutetaan aktiivisesti uusien menetelmien käyttöön. Nuorten mielenterveyden ongelmien käsittelyyn on uusia, tehokkaiksi todettuja menetelmiä, joita pyritään nyt hyödyntää mahdollisimman paljon kouluympäristössä.
14.6.2023 Kehittäminen

TulKoti-hankkeessa laaditaan apuvälineluettelo ja teknologiatarjotin

Apuvälineitä ja erilaisia teknologisia ratkaisuja on nykyisin paljon tarjolla, ja voi olla vaikea löytää kaikista markkinoilla olevista tuotteista se oikea. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKoti) -hankkeessa laaditaan parhaillaan apuvälineluetteloa, joka voi helpottaa kotona asuvien iäkkäiden ihmisten arkipäivää ja parantaa heidän turvallisuuttaan.
13.6.2023 Kehittäminen

Oppilaitosyhteistyön monet mahdollisuudet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö on muutoksessa. Ikääntyvän väestörakenteen myötä työikäisten määrä vähenee ja palvelua tarvitsevien määrä taas kasvaa. Tarvitsemme luovaa ja innovatiivista ajattelua, jotta pystymme säilyttämään laadukkaan ja tarvetta vastaavan palvelutason. Yhteistyö oppilaitosten kanssa tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa ja meidän tulee pystyä kehittämään kumppanuuttamme nykyistä enemmän.