Siirry sisältöön
Yleinen

Barnahus kehittää väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa.

Keskeisin osa Barnahus-työstä tehdään yhteistoiminta- ja hyvinvointialueilla THL:n koordinoimana. Barnahus-hankkeen työntekijät toimivat ympäri Suomea mm. lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköissä/työryhmissä, seksuaalista väkivaltaa kokeneiden seri-tukikeskuksissa sekä peruspalveluissa, joissa väkivaltaa kokeneita lapsia tai lapsiin kohdistuneita väkivaltarikosepäilyjä kohdataan päivittäin.

– Hanke alkoi maaliskuussa 2020 entisen Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ja nykyisellä Pohjanmaan hyvinvointialueella. Olin mukana suunnittelemassa hanketoimintaa alueelle sopivaksi. Työskentelen hankkeessa aluekoordinaattorina ja työparina minulla on LASTA-koordinaattori Jannika Mattila. Hankkeen on suunniteltu jatkuvan ainakin vuoden 2025 loppuun, aluekoordinaattori Björn Öst kertoo.

Pohjanmaan hyvinvointialueella Barnahus-hankkeen työntekijät kuuluvat lasten oikeuspsykiatriseen työryhmään, jossa tehdään lasten ja perheiden haastatteluja ja oikeuspsykologisia tutkimuksia. Lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä on aloittanut toimintansa jo vuonna 2009.

– Lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä on uniikki, sillä se on ainoa keskussairaalan yhteydessä toimiva lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä Suomessa. Työryhmän toiminnasta vastaa Turun yliopistollinen keskussairaala. Työryhmä palvelee Pohjanmaan hyvinvointialuetta sekä tarvittaessa myös Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueita, jos on kyse ruotsinkielisestä lapsesta, kertoo LASTA-koordinaattori Jannika Mattila.

Lapsen tilanteen selvittäminen nopeutuu

Vuosina 20202023 Barnahus-hankkeessa on tehty Pohjanmaalla monipuolista kehitystyötä. Yksi suurimista kokonaisuuksista on ollut Lasta-seulamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen käyttöön. Lasta on viranomaisten yhteinen työkalu.

– LASTA-seulamallilla varmistetaan viranomaisten välinen tiedon jakaminen ja monialainen yhteistyö tilanteissa, joissa epäillään lapsen joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalirikoksen kohteeksi. LASTA-seulamallin avulla lapsen tilanne voidaan selvittää nopeammin, Mattila kertoo.

Hän korostaa kaksivaiheisen mallin palvelevan ennen kaikkea lapsen etua. Ensin LASTA-koordinaattori kerää poliisin virka-apupyynnön perusteella olennaista tietoa esitutkinnan ja lapsen suojelutarpeen selvittämisen tueksi. Tämän jälkeen viranomaiset, kuten poliisi, syyttäjälaitos, lastensuojelu sekä muut perhesosiaalipalvelut ja terveydenhuolto, kokoontuvat yhteen arvioimaan lapsen tilannetta.

Poimintoja Barnahus-hankkeen toimenpiteistä Pohjanmaalla

– Lasta-seulamallin käyttöönotto viranomaisten työkaluna

– Lapsiystävällisen kohtaamisen kehittäminen ja haastattelutilojen luominen

– Hyvinvointilalueen henkilökunnan koulutukset väkivaltaa kokeneiden lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten vaikutusten arvioimisesta, tuesta ja hoidosta sekä väkivaltaa kohdanneen lapsen tunnistamisesta

– Materiaaleja poliisin, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten tueksi väkivaltaepäilyjen selvittämiseen sekä tilanteisiin, joissa lapsi on kohdannut väkivaltaa.

– Hyvinvointialueen hoitopolkujen kehittäminen

Lisää infoa Barnahus-mallista sekä Barnahus-verkkokoulusta