Siirry sisältöön
Kehittäminen

Uudet digitaaliset palvelut lisäävät kansalaisten mahdollisuuksia itsenäiseen asiointiin

Viime aikoina on keskusteltu paljon digitaalisista palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen kehitys on ollut suhteellisen hidasta moniin muihin aloihin verrattuna. Nyt digitaalisia palveluja kehitetään hoitoon liittyvien toimintojen tukemiseksi ja hoidon laadun ja tuottavuuden parantamiseksi.

Nykypäivän kansalaiset haluavat nopeaa palvelua ja mahdollisuuden itsenäiseen digiasiointiin verkossa. Pohjanmaan hyvinvointialueella on ollut vuosien ajan meneillään useita erilaajuisia digitalisointihankkeita. Vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Pohjanmaan hyvinvointialueelle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitusta hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseksi sekä hoito- ja palveluvelan purkamiseksi. Pohjanmaan hyvinvointialueen hankkeen nimi on Prima Botnia.

Käyttöön otetaan uusia asiointikanavia

Prima Botnia -hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön monipuolisia digitaalisia kanavia asiakkaiden ja henkilöstön välisen viestinnän sekä etäpalvelujen mahdollistamiseksi. Chatbot, chat, sähköinen ajanvaraus, sähköiset lomakkeet, sähköinen perhekeskus, Omaolon ja etävastaanottojen laajentaminen sekä ikäihmisten etäpalvelut ovat esimerkkejä kanavista, joiden avulla kansalaiset voivat hoitaa asioitaan digitaalisesti.

Kevään 2023 aikana on laajennettu tai otettu käyttöön useita digitaalisia palveluja.

– Konkreettisesti laajennetuista ja käyttöön otetuista palveluista voidaan mainita, että Omaoloa on laajennettu useilla oirearvioilla, jotka ovat asukkaiden saatavilla Vaasassa, Mustasaaressa, Laihialla, Uudessakaarlepyyssä, Pietarsaaressa, Pedersören kunnassa ja Luodossa. Chatbot on otettu käyttöön ja se on kaikkien Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden käytettävissä. Chatbotia kehitetään jatkuvasti lisäämällä ohjeita ja viittauksia. Sähköistä ajanvarausta laajennetaan parhaillaan ja syksyn 2023 aikana on suunnitteilla ottaa käyttöön myös live chat, omaishoitajien etäpalvelu, Zoturi-verkkoalusta, joka tarjoaa tukea mielenterveysongelmiin ja elämän muihin pulmiin, sekä eLomake, kertoo projektipäällikkö Sofi Nyman.

Asiakasohjausta kehitetään

Digitalisaatiossa on kyse paljon muustakin kuin digitekniikasta ja digipalveluista. Kyse on myös digikäyttäytymisestä ja digitaalisesta työotteesta, jotka tulevat muuttamaan hoitoa, asiakasohjausta, työskentelytapoja ja hoitokulttuuria.

Asiakasohjaus on keskeinen prosessi hyvinvointialueen toiminnassa, koska toimivalla asiakasohjauksella voidaan kohdentaa palvelut tarkoituksenmukaisesti ja nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä. Asiakasohjaus käsittää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen, tiedotuksen ja neuvonnan sekä palvelun ja hoidon tarpeen arvioinnin.

– Käytännöt ja toiminta muuttuvat, kun digipalvelut kytketään asiakasohjaukseen, ja muutoksiin tarvitaan usein jonkin verran aikaa, jotta voimme varmistaa, että prosessit toimivat ja että niitä on turvallista käyttää, Nyman sanoo.

Digitaalisten palvelujen käyttöönotto vaatii moniammatillista yhteistyötä teknologian kohdatessa hoitotodellisuuden.

– Voimme sanoa onnistuneemme, kun digitalisoinnilla ja kaikella siihen liittyvällä on oma paikkansa hoitoprosesseissa, hoitoketjuissa ja hoitokulttuurissa. Kun näemme, että digitalisointi on tuottanut lisäarvoa asiakkaille, hoitohenkilöstölle ja hoitoalan toimijoille, olemme päässeet pitkälle, Nyman toteaa.