Siirry sisältöön

hankkeet

16.5.2022 Artikkeli

Teknologiat mahdollistavat uusia toimintamalleja kotihoidossa

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä kehittää toimintamallia, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveysteknologioiden aiempaa laajemman hyödyntämisen hyvinvointialueen kotihoidon palvelussa. Pohjanmaan KATI-hankkeessa arvioidaan ja otetaan käyttöön erilaisia teknologioita, joilla parannetaan kotihoidon asiakkaiden kotona-asumisen turvallisuutta ja tuetaan itsenäistä kotona-asumista. Kuvassa Tony Pellfolk ja Tatu Karppinen.
12.5.2022 Artikkeli

Kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille 

Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta Prima Botnia – hyvinvoiva Pohjanmaa –projektille. Rahoituksella vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä. Vuonna 2022 kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettu tai on vielä tunnistamatta mielenterveyden ongelmia tai päihdeongelmia. Toinen kohderyhmä ovat ikäihmiset, joilla on todettu tai vielä toteamatta tarve fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn tuelle, hoidolle tai kuntoutukselle.
11.4.2022 Artikkeli

Hanketoimiston toiminta tukee hyvinvointialueen kehitystyötä

Hanketoimisto aloitti toimintansa tammikuussa 2022 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Ajatuksena on, että hyvinvointialueen pienemmät kuin suuremmatkin projektit toimivat kootusti hanketoimistosta käsin. Hanketoimiston tavoitteena on tukea hyvinvointialueen kehittämistä ja projektien kautta kehitetään uusia menetelmiä ja prosesseja, joka näkyy lopulta parempana palveluna ja hoitona alueen asukkaille.
7.4.2022 Yleinen

Monialaisuus vahvistaa asiakaslähtöisyyttä

Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajille ja esihenkilöille järjestettiin Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus hankkeesta kolmiosainen seminaarisarja, jonka tavoitteena oli antaa valmiuksia monialaisen toiminnan järjestämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
14.3.2022 Yleinen

Työkykytiimissä asiakas on aina etusijalla

Me kaikki tarvitsemme omien kykyjemme mukaista työtä, ja yhteiskunta tarvitsee mahdollisimman monen työpanosta. Hyödyntämätön työkyky tulee kaikille kalliiksi. Osana hallituksen työkykyohjelmaa osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakyky, työkyvyn tuen tarpeet sekä helpottaa työhön pääsyä ja työssä pysymistä.
14.2.2022 Yleinen

Perhekeskus – toimivan perhearjen tukena

Perhekeskus on verkosto, joka kokoaa kaikki lapsiperheiden palvelut yhteen. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka tukee perheiden arkea kokonaisvaltaisesti. Ammattilaisille järjestetään koulutusta, jotta heillä olisi työvälineitä tukea perheiden erilaisia elämäntilanteita. Perhekeskuksen kohtaamispaikoilla halutaan tarjota kaikille lapsiperheille avoin tila, jossa eri toimijat järjestävät yhteistyössä monipuolisesti palveluita. Sähköinen perhekeskus taas mahdollistaa tiedonsaannin ja ohjausta ympäri vuorokauden.
17.1.2022 Yleinen

Kaikki hauska loppuu aikanaan – mutta kehittäminen on ja pysyy

Pohjanmaan rakenneuudistus -hanke on vuoden ajan kehittänyt toimintamalleja terveyden ja hyvinvoinnin, tietojohtamisen ja sähköisten palvelujen edistämiseksi. Mallien tarkoituksena oli tukea vapaaehtoisen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua. Uusi vuosi ja uudet mahdollisuudet tarkoittavat tässä yhteydessä, että Pohjanmaan rakenneuudistus -hanke on saatettu päätökseen – mutta kehittäminen jatkuu edelleen.