Siirry sisältöön
Kehittäminen

Opetuskotihoito tukee siirtymistä opinnoista työelämään

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kehitetty syksystä 2022 opetuskotihoidon toimintamallia. Toimintamallia kehitetään yhdessä kotihoidon, oppilaitosten ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -projektin (TulKoti) kanssa.

Opetuskotihoidon toimintamallin tarkoituksena on lisätä sitoutumista kotihoitotyöhön ja sujuvoittaa siirtymistä opinnoista työelämään.

– Toimintamalli muodostuu yhteistyössä oppilaitosten, ammattikorkeakoulu Novian, Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeskademin i Österbottenin ja Vamian sekä kotihoidon ja hankkeen henkilöstön kanssa, kertoo projektityöntekijä Madeleine Isuls.

Toimintamallia testataan lokakuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana Vaasan kotihoidon alueella 4. Syksyn aikana neljä lähihoitajaopiskelijaa kerrallaan osallistui testiopintoihin.

– Kevätlukukaudella kahdella sairaanhoitajaopiskelijalla ja neljällä lähihoitajaopiskelijalla on kerrallaan mahdollisuus osallistua. Koska sairaanhoitajaopiskelijoilla on lyhyempi harjoittelujakso kuin lähihoitajilla, vaihtuvat opiskelijat eri tahtiin. Toivomme, että kevätlukukauden aikana osallistuisi kuudesta kahdeksaan sairaanhoitajaopiskelijaa ja kahdeksan lähihoitajaopiskelijaa, Isuls kertoo.

Malli rakentuu kolmesta erilaisesta oppimismenetelmästä

Toimintamallin kolmen osa-alueen kautta opiskelijat pääsevät harjoittelun aikana harjoittelemaan viestintä- ja yhteistyötaitojaan, ryhmässä ja parin kanssa työskentelyä sekä tiiviimpää osallistumista tapaamisissa asiakkaan luona.

  1. Moniammatillinen koulutus – Eri alojen opiskelijat voivat harjoittelujakson viikoittaisissa tapaamisissa jakaa osaamistaan ja oppia toistensa ammattirooleista. Moniammatillinen koulutus on pohja koko toimintamallille.
  2. Opiskeluparit – Opiskelijat saavat mahdollisuuden työskennellä pareitain saman alan opiskelijan kanssa, jotta he voivat oppia toisiltaan ja yhdessä harjoittelujakson aikana. Käytännössä ohjaajalla on kerrallaan kaksi harjoittelijaa ohjattavanaan. Aiemmin opiskelupari-mallia on käytetty myös Vaasan keskussairaalan kirurgisella osastolla A3.
  3. Virtuaaliohjaus – Opiskelija voi mennä asiakaskäynnille itsenäisesti ja saa ohjausta virtuaalisesti. Virtuaaliohjaus toteutetaan VideoVisit-palvelulla ja opiskelijalla on käytössään tablettitietokone. Virtuaaliohjauksen kokeileminen on ollut kotihoidon toive.

Toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön testijakson jälkeen kotihoidon alueella 4 Vaasassa, mutta niin projektin kuin hyvinvointialueen näkökulmasta toiveena on, että toimintamalli otettaisiin käyttöön kotihoidossa myös muilla alueilla kokonaan tai ainakin osittain.

– Tähän saakka opiskelijoilta on saatu palautetta, että toimintamalli on ollut jännittävä ja on ollut mukavaa päästä testaamaan jotain uutta. Toivottavasti saamme testijakson lopulla kerättyä enemmän palautteita, jotta voimme jakaa enemmän kokemuksia toimintamallista, Isuls sanoo.

Innokylän sivuilta voit lukea lisää opetuskotihoidosta ja testijaksosta. Undervisningshemvård – Opetuskotihoito | Innokylä (innokyla.fi)

Lisätietoa TulKoti-projektista täällä.