Siirry sisältöön
Kehittäminen

Prima Botnia pureutuu haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa toimenpiteitä sekä uusia digitaalisia ratkaisuja, joilla hyvinvointialueet voivat purkaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Pohjanmaalla kehitystyö kohdistuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen saatavuuteen.

Ministeriö on myöntänyt kestävän kasvun ohjelman kautta rahoitusta on myönnetty valtakunnallisesti 255 miljoonaa euroa. Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa -hankkeelle myönnettiin valtionavustusta noin 9,3 miljoonaa euroa vuosille 2023–2025. Pohjanmaan hyvinvointialueella kehitetään hankkeen tuella nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä parannetaan myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien kohderyhmien palvelujen saatavuutta.

– Pohjanmaalla otetaan käyttöön nettivalmennusta ja etävastaanottoja hoito- ja palveluketjun varhaisessa vaiheessa. Yksi toimenpide ovat matalan kynnyksen sähköiset palvelupisteet, joissa voi saada monialaista ja oikea-aikaista tukea, hankejohtaja Jarkko Pirttiperä kerto.

Koronapandemia heikensi myös ikääntyneiden henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Muun muassa asiakasohjausta ja etäpalveluja kehittämällä voidaan helpottaa koronapandemiasta johtuvaa hoidon ja palvelujen viivästymistä. Prima Botnia -hankkeen toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin kohderyhmiin. Myös omaishoitajille sekä neuropsykiatrisista ongelmista (esimerkiksi AD-HD) kärsiville nuorille suunnitellaan uusia tukimuotoja.

Varhaisen puuttumisen digiloikka

Pohjanmaan hyvinvointialueen yksi strateginen päämäärä on digitaalisten ratkaisujen lisääminen. Prima Botnia hankkeen resurssien avulla avataan enemmän sähköistä ajanvarausta väestön käyttöön sekä helpotetaan asiakkaiden ohjausta erilaisten palvelujen piiriin.

–  Tavoitteena on, että vuoden 2025 lopussa 35 prosenttia kaikesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnista tapahtuisi sähköisesti, Pirttiperä kertoo.

Prima Botnian hankkeen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa edistetään hoitotakuun toteutumista ennalta ehkäisevien toimien ja mahdollisimman varhaisen puuttumisen avulla.

– Yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja oppilaitosten kanssa tullaan kokoamaan hyvinvoinnin edistämisen palvelut omaksi konseptiksi ja portaaliksi pohjalaisten käyttöön. Omahoitovälineitä lisätään ja myös elämäntapaohjausta kohdistetaan nuorille ja ikääntyneille, Pirttiperä kertoo.

Kestävän kasvun ohjelman valtionavustus mahdollistaa lisäksi Työkykyohjelman laajentumisen koko maakunnan alueelle sekä IPS-sijoita ja valmenna -mallin käyttöönoton Pohjanmaalla osatyökykyisten ja pitkäaikaisista mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden työkyvyn palauttamisen ja ylläpitämisen tueksi.

Prima Botnia hankkeen kick off -tilaisuus järjestetään hyvinvointialueen henkilöstölle ja muille asiasta kiinnostuneille Vaasan keskussairaalan Y-talossa ja Teamsin kautta 1.2.2023 klo 9–15.