Siirry sisältöön
Yleinen

Uudet menetelmät avuksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten työssä

Pohjanmaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen psykososiaalisen hyvinvoinnin osakokonaisuus järjestää alueen ammattilaisille koulutuksia ja koordinoi menetelmäohjausta sekä tukee menetelmien käyttöä ja niiden juurtumista osaksi hyvinvointialueen vakinaista toimintaa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen psykososiaalisen hyvinvoinnin osakokonaisuudessa tavoitteena on parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä ja nopeuttaa yhtenäistä hoitoon ohjautumista.

Mervi Bro ja Mira Kolehmainen ovat aloittaneet menetelmäkoordinaattoreina kesäkuun alussa, ja heidän tehtävänsä on kansallisten näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien organisointi, koulutuksiin liittyvän menetelmäohjauksen tukena toimiminen sekä osallistuminen alueellisen yhteistyömallin kehittämiseen alueen toimijoiden kanssa.

Menetelmäkoordinaattorit tekevät myös yhteistyötä TYKS YTA-alueen menetelmäkoordinaattoreiden kanssa.

– Kehittämistyötä tehdään Terapiat etulinjaan –toimintamallin mukaisesti. Terapiat etulinjaan-toimintamalli on osa kansallista hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden yhteiskehittämistä, kertoo projektipäällikkö Eija Westermark-Suksi.

Apua jo terveyskeskuksen vastaanotolta

Hoitoon ohjauksen sujuvoittamiseksi Pohjanmaan hyvinvointialueella aikuisten osalta tullaan ottamaan käyttöön Terapianavigaattori, joka on asiakkaan täyttämä digitaalinen kysely. Kyselyn avulla voidaan nopeuttaa sopivaan hoitoon ohjaamista.

– Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden osaamista vahvistetaan etulinjan lyhytterapia –koulutuksella. Koulutus on tarkoitettu perustason mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimiville ammattilaisille, ja koulutukseen on lähdössä Pohjanmaan hyvinvointialueelta kattavasti henkilökuntaa, sanoo menetelmäkoordinaattori Mervi Bro.

Terveyskeskusten henkilökunnan osaamista tullaan vahvistamaan ohjatun omahoidon koulutuksilla. Ohjattu omahoito on lyhyt, 1-3 kerran interventio lieviin mielenterveyden haasteisiin, ja tavoitteena on, että ohjattua omahoitoa olisi saatavilla jo terveyskeskusten vastaanotoilla.

– Tulokset muualta Suomesta ohjatun omahoidon suhteen ovat lupaavia, jopa puolet ohjatun omahoidon läpikäyneistä ei tarvitse jatkohoitoa, Bro iloitsee.

Uudet menetelmät nuorten avuksi

Menetelmäkoordinaattori Mira Kolehmainen kertoo, että lasten ja nuorten osalta on Pohjanmaalla uusista näyttöön perustuvista menetelmistä otettu käyttöön IPC ja IPT-N menetelmät, jotka tuovat apua 13-18 –vuotiaiden nuorten masennusoireisiin.

IPC on menetelmä, joka pohjautuu interpersoonalliseen psykoterapiaan. Se on suunnattu nuorille, joilla esiintyy lieviä tai keskivaikeita masennusoireita. IPT-N on masennuksen hoitoon suunniteltu interpersoonallinen terapiamuoto.

– IPC-osaajia on koulutettu koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle, ja IPT-N osaajia on koulutettu nuorisoasemille ja erikoissairaanhoitoon, Kolehmainen kertoo.

Cool Kids on 7-17 –vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu ahdistuksen hoito-ohjelma, joka pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Pohjanmaalla koulutetaan Cool Kids –osaajia erikoissairaanhoitoon.

– Nyt meneillään olevat koulutukset ja menetelmien käyttöönotto tuovat kauan kaivattua helpotusta tunnistaa ja puuttua mielenterveyden häiriöihin jo niiden alkuvaiheessa, etulinjassa. Tämän myötä paineet hoitoketjun loppupäässä helpottavat ja ihmiset saavat apua oikea-aikaisesti, toteaa Westermark-Suksi.