Siirry sisältöön
Yleinen

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kokeilu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita, mutta toimintatavat voivat vaihdella paikkakunnittain. Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa pureudutaan toimintatapojen yhtenäistämiseen.

Maksutonta ehkäisyä koskeva kokeilu alkaa Pohjanmaan hyvinvointialueella 16. tammikuuta. Kokeilu on osa valtion rahoittamaa Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, joka jatkuu vuoden 2023 loppuun. Hankepäällikkö Susanne Strömfors on syksyn aikana selvittänyt maksuttoman ehkäisyn saatavuutta kunnissa ennen kokeilua ja on selvityksensä perustella laatinut suunnitelman siitä, miten kokeilu voidaan toteuttaa Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Haasteena on ensisijaisesti ollut se, että osassa kuntia on jo aiemmin jaettu maksuttomia ehkäisyvälineitä, joissakin kunnissa 20 ikävuoteen saakka ja joissakin 25-vuotiaille ja sitä nuoremmille, kun taas osa kunnista on jakanut ainoastaan kolmen kuukauden ilmaisia aloituspakkauksia. Jotta ehkäisyvälineet saataisiin kustannettua valtionavustuksella, on kokeilu toteuttava myös kunnissa, joissa ei ole aiemmin tarjottu ilmaisia ehkäisyvälineitä alle 25-vuotiaille.

Laatu ja potilasturvallisuus keskiössä

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun tavoitteena on, että kaikilla alle 25-vuotiailla olisi sukupuolesta riippumatta samat mahdollisuudet saada ehkäisypalveluita Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kokeilu kattaa myös muilta paikkakunnilta tai ulkomailta tulevat opiskelijat sekä pakolaiset.

– Nuoren kannalta toimintatapa on sama kuin ennenkin. Hän ottaa paikkakunnasta riippuen yhteyttä omaan koulu- tai opiskeluterveydenhuoltoon, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön, perhesuunnittelupisteeseen tai ehkäisyneuvolaan. Sieltä saa neuvontaa ja opastusta, Strömfors sanoo.

Terveydenhuollon henkilöstö päättää yhdessä nuoren kanssa, mikä ehkäisytapa on sopivin ja kertoo nuorelle ehkäisyn aloittamiseen, käyttöön ja seurantaan liittyvistä asioista sekä mahdollisista sivuvaikutuksista.

– Maksuttoman ehkäisyn kokeiluun sisältyy myös seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta, kuten sukupuolitautien ja ei-toivottujen raskauksien ehkäiseminen, Strömfors kertoo.

Hankkeen avulla luodaan uudenlaista osaamista ja uusia käytäntöjä

Yksi hankkeen tavoitteista on ollut luoda ehkäisyneuvonnalle yhteiset linjaukset ja yhtenäiset ohjeet koko Pohjanmaan hyvinvointialuetta varten. Sitä varten on marras-joulukuun aikana kokoonnuttu erilaisissa työ- ja kehitysryhmissä. Toinen tavoite on kehittää vuoden 2023 aikana palveluiden saavutettavuutta digitalisoinnin avulla.

– Tiukka aikataulu on aiheuttanut haasteita, mutta työ on edennyt hyvin ja nyt meillä on yhteinen ehkäisyneuvonnan prosessikuvaus ja yhteiset ohjausasiakirjat. Prosesseja ja ohjausasiakirjoja voidaan vuoden mittaan työstää tarpeen vaatiessa, Strömfors sanoo.

Työryhmien myötä on syntynyt hyvä yhteishenki ja henkilöstö on voinut tutustua toisenlaisiin työskentelytapoihin ja panna merkille, mitä muutoksia oman toiminnan kehittämiseksi voidaan tehdä.  

– Iso plussa on se, että olemme saaneet luotua todella hienon yhteistyöverkoston koko hyvinvointialueelle, Strömfors toteaa.

Henkilöstölle tarjotaan hankkeessa myös mahdollisuutta täydennyskoulutukseen ehkäisyneuvontaa ja seksuaaliterveyttä koskevissa asioissa. Kevääksi on suunniteltu muun muassa luentosarjaa, johon myös muu terveydenhuollon henkilöstö voi halutessaan osallistua.