Siirry sisältöön

hankkeet

14.4.2023 Yleinen

Omaolo on moderni asiointikanava

Omaolo-palvelun käyttö laajenee Pohjanmaalla. Omaolo on digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanava, joka on ollut käytössä Pohjanmaalla syksystä 2021 saakka. Omaolon oirearvioiden avulla asukkaat saavat hoito- ja toimintaohjeita sekä tarvittaessa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen digitaalisesti. Oirearvioiden lisäksi Omaolossa on myös muita osioita, joita otetaan Pohjanmaalla käyttöön porrastetusti. Näitä ovat esimerkiksi palveluarviokyselyt ja sähköiset hyvinvointitarkastukset.
20.3.2023 Kehittäminen

Prima Botnia kehittää päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta

Prima Botniassa kehitetään yhteistyössä palvelun tarjoajien kanssa perustason päihde- ja mielenterveyspalveluita. Tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta Pohjanmaan hyvinvointialueella, sekä turvata yhdenvertaiset palvelut alueen asukkaille.
20.3.2023 Kehittäminen

Kuntoutuspalvelut laaja-alaisesti työn alla myös hankkeessa

Kuntoutuspalveluiden tarjonta on kirjavaa ja kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen kuntoutustiimi tekee hyvinvointialueen toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta kuntoutuspalveluita voitaisiin tarjota tasavertaisesti ja oikeaan aikaan.
17.2.2023 Kehittäminen

Maalahden kotihoito testaa lääkeannostelurobotti Medimiä

Tammikuusta 2023 lähtien on Maalahden kotihoidossa testattu pilottitutkimuksen puitteissa Medimi Smart Small lääkeannostelurobottia. Pohjanmaan hyvinvointialue kokeilee ensimmäisenä Suomessa tällaista lääkeannostelurobottia.
17.2.2023 Kehittäminen

Pohjanmaalla kehitetään Hyte-työtä

Prima Botnia -hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankekokonaisuudessa kehitetään ennaltaehkäiseviä sekä matalan kynnyksen palveluita. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan asukkaille enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista sekä tukea ammattilaisia, jotta he pystyisivät entistä paremmin ohjaamaan asiakkaita hyte-palveluiden piiriin.