Siirry sisältöön

hankkeet

19.9.2022 Artikkeli

Yksilöllisempiä sairauspoissaoloja toimenpiteiden jälkeen

Työterveyslaitoksen (TLL) kansallisen TyöOte-hankkeen kautta kehitetään parhaillaan hoitoketjuja työikäisille Suomessa, kuten myös Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hoidon, kuntoutuksen ja työhön paluun prosessia voidaan järkevöittää, kun parannetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä. "Ajatuksena on, että työterveyshuolto määrittelee, potilaan ammatista riippuen, kuinka pitkä sairausloma tarvitaan", kertoo erikoissuunnittelija Susanna Heinonen, joka työskentelee TYÖOTE-hankkeessa operatiivisen työryhmän puheenjohtajana.
15.9.2022 Artikkeli

Sähköisen perhekeskuksen Omaperhe-sivusto valmistumassa

Sähköisen perhekeskuksen Omaperhe-sivujen käyttöönoton valmistelut etenevät niin Pohjanmaan hyvinvointialueella kuin koko Suomessa. Sähköinen perhekeskus tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa ja ohjausta lapsille, nuorille ja perheille.
15.8.2022 Yleinen

Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten palveluohjaukseen yhteistä polkua

Ikäihmisten palveluohjaukseen kehitetään yhtenäistä toimintamallia Pohjanmaan hyvinvointialueella. ”Työn lähtökohtana on ollut nykyiset työskentelytavat ja miten uudella hyvinvointialueella halutaan työskennellä. Olemme keskustelleet ja tehneet yhdessä perustan sille, miten palveluohjauksen tulisi toimia” kertoo palveluohjauksen projektipäällikkö Ann-Sofi Larsson.
11.8.2022 Artikkeli

TulKoti-hankkeessa kehitetään palveluita kotona asuville ikäihmisille

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut ikäihmisille -hanke käynnistyi tämän vuoden huhtikuussa. Hankkeessa työskentelevät tällä hetkellä projektityöntekijät Johanna Talvi ja Madeleine Isuls sekä hankepäällikkö André Åkerholm, joka kuvaa artikkelissa hanketta ja sen tavoitteita.
10.6.2022 Artikkeli

Asiakkaat kehityksen kulmakivinä

Asiakkaiden kokemustietoa hyödyntämällä pystytään lisäämään henkilöstön ymmärrystä asiakkaiden palveluntarpeista, kehittämään palveluita oikeaan suuntaan sekä kohdentamaan oikea-aikaisiksi. Kokemustiedon saamiseksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitystyötä tehdään yhteistyössä muun muassa vanhusneuvoston edustajien, eri järjestöjen alaisten kokemustoimijoiden kanssa sekä asiakkaiden ja perheiden kanssa.
10.6.2022 Artikkeli

Palliatiivista hoitoa kehitetään ja parannetaan Pohjanmaalla

Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää paveluja ja parantaa palliatiivisen hoidon laatua. Kehittäjäylilääkäri Heli Ylihärsilä vastaa projektista pohjanmalla. Hän kertoo kehittämistyön keskittyvän kotisairaalan toimintaan ja palliatiivisen keskukseen.
10.6.2022 Yleinen

Prima Botnia –projekti polkaistiin käyntiin

Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa –projektin aloitustilaisuus järjestettiin 25. toukokuuta. Tilaisuudessa oli mukana edustajia Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialoilta keskustelemassa, miten projekti muotoiltaisiin tuottamaan mahdollisimman suurta hyötyä organisaatiolle ja kohderyhmille.