Siirry sisältöön
Kehittäminen

Kotihoidon asiakkaat saavat kokeilla digitaalisen asiakaspalautteen antamista

Kotihoidon asiakkailta kerätään sähköisen kyselyn avulla palautetta siitä, millaisena he kokevat kotihoidon palvelut ja palveluiden laadun. Myös omaiset ja henkilöstö saavat vuoden aikana antaa palautetta palveluiden laadusta.

Maaliskuussa 2023 käynnistyi kokeilu, jossa kerätään digitaalista asiakaspalautetta kotihoidon palveluita käyttäviltä asiakkailta. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kotihoidon, kotihoidon asiakkaiden, omaisten ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKOTI) ‑hankkeen kanssa.

– Kansallinen tavoite on, että iäkkäät henkilöt pystyisivät asumaan kotona turvallisesti pidempään ja että heille tarjotaan niitä palveluita, joita he tarvitsevat voidakseen jatkaa kotona asumista. Kotona asuville ikäihmisille tarjottavien palveluiden on myös vastattava ikäihmisten tarpeita, kertoo hanketyöntekijä Minna Aro.

Kyselyä testataan Pedersöressä ja Luodossa

Sähköistä kyselyä alettiin maaliskuussa testata Pedersöressä. Kokeilun tarkoituksena on ennen kaikkea kerätä kotihoidon asiakkailta palautetta palveluista, mutta samalla testataan, miten palautteen kerääminen laitteen avulla onnistuu.

– Kotihoidon asiakkailla ei tarvitse olla entuudestaan digiosaamista, jotta he voisivat vastata sähköiseen kyselyyn. Kotihoidon henkilöstö ottaa laitteen (tablettitietokoneen) mukaan käynnille ja auttaa asiakasta sen käytössä, Aro sanoo.

Kyselyn vastausvaihtoehtoina toimivat hymiöt, joista asiakas valitsee sen, joka parhaiten vastaa hänen mielipidettään.

Sähköistä kyselyä koskeva kokeilu on sujunut Pedersöressä hyvin. Ikäihmiset ovat olleet jonkin verran epävarmoja tekniikan suhteen, koska suurin osa heistä ei ole tottunut siihen, mutta kotihoidon henkilöstö on ollut asiakkaille suureksi avuksi tarjoamalla ohjausta ja apua. Vastausprosentti on ollut korkea, vaikka kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista.

– Pedersören kokeilu sujui niin mallikkaasti, että päätimme laajentaa kokeilua Luotoon, Aro kertoo. Kokeilun päättymisen jälkeen kyselyä tarvittaessa muokataan ennen kuin se otetaan käyttöön koko hyvinvointialueella.

Toimintamalli laadun varmistamiseksi

Vanhuspalvelulain päivittämisen myötä RAI-arviointivälineistön (Resident Assessment Instrument) käyttö on ollut pakollista vuodesta 2023 lähtien, kun arvioidaan iäkkään henkilön toimintakykyä. Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjanmaalle toimintamalli kotihoidon laadun varmistamiseksi käyttämällä asiakaspalautetta ja RAI-välineistöä hyväksi.

– Hyödyntämällä RAI-tietokantaa voimme seurata eri laatuindikaattoreita ja näin konkreettisemmin mitata ja seurata kotihoidon laatua. Kotihoidon laatukyselyn avulla saamme käsityksen siitä, millaisena kotihoidon palveluita käyttävät henkilöt kokevat palveluiden laadun, Aro selittää.

Nyt luotava toimintamalli toimii esihenkilöiden ja henkilöstön työkaluna, jolla parannetaan jatkossa ikäihmisille tarjottavien palveluiden laatua.

TulKOTI-hankkeessa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten palveluita. Hankkessa kotihoidon asiakkaat ympäri Pohjanmaata saavat kokeilla erilaisia hyvinvointiteknologisia laitteita.

Innokylän sivuilta voit lukea enemmän kotihoidon laadun varmistamisesta

Lue enemmän TulKOTI-hankkeesta