Siirry sisältöön
Kehittäminen

Kuntoutuspalvelut laaja-alaisesti työn alla myös hankkeessa

Kuntoutuspalveluiden tarjonta on kirjavaa ja kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen kuntoutustiimi tekee hyvinvointialueen toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta kuntoutuspalveluita voitaisiin tarjota tasavertaisesti ja oikeaan aikaan.

– On ilahduttavaa todeta, että Pohjanmaan alueella ikäihmisille järjestetään paljon erilaisia toimintakykyä tukevia ryhmiä. Monissa alueen kunnissa on ollut jo pitkään toimivaa yhteistyötä eri järjestäjätahojen kesken, projektipäällikkö Kati Piilikangas kertoo.

Paraikaa kartoitetaan hyvinvointialueen ryhmätoiminnan kokonaistilannetta, kuten esimerkiksi missä ja millaisia kuntouttavia terapiaryhmiä terveyskeskuksissa järjestetään. Tarkoituksena on yhtenäistää ryhmätoiminnan arviointimenetelmiä ja tarjontaa, mikä mahdollistaisi tasavertaisen palvelun.

Seniorineuvolan toimintamallin suunnittelu- ja kehittämistyössä on pohdittu myös kuntoutuspalvelujen roolia. Työryhmän tavoitteena on luoda toimiva moniammatillinen yhteistyömalli sekä asiakkaille että toimijoille.

Oikea-aikaisella ohjauksella parempia tuloksia

Sairaus tuo aina huolta ja uusia asioita elämään. Kuntoutusohjaaja on ammattihenkilö, joka ohjaa ja neuvoo asiakasta ja hänen läheisiään kuntoutusprosessissa. 

Kuntoutusohjausta on tarkoitus vahvistaa perusterveydenhuollossa.

– Valtakunnallisesti on huomattu, että asiakkaat eivät ohjaudu oikea-aikaisesti kuntoutukseen ja siksi on tärkeää tarjota kuntoutusohjausta terveyskeskuksissa. Kun hyödynnetään paremmin moniammatillisuutta sairastumisen alku- ja siirtymävaiheissa, säästetään sekä asiakkaan että organisaation aikaa ja rahaa ja kuntoutumisen tulokset ovat paremmat, Piilikangas perustelee.

Kuntoutusohjaaja on kuntoutuksen moniosaaja, joka toimii linkkinä kuntoutusta toteuttavien tahojen ja asiakkaan välillä.

Kotikuntoutusta myös etäohjauksella

Ikäihmisille tarjottava kotikuntoutus on yleisesti tunnettua toimintaa. Kotioloissa tapahtuva kuntoutus voi tulla kyseeseen, kun henkilön toimintakyky on heikentynyt ja itsenäinen kotona pärjääminen on vaikeutunut tai jopa uhattuna.  

Vaasassa ja Pietarsaaressa testataan nyt etäohjauksen toimintamallia, jossa kuntoutusta toteutetaan kotioloissa ammattilaisen etäohjauksella.

– Asiakas voi kuntoutusjakson ajaksi saada lainaan tablettitietokoneen tai käyttää omaa laitettaan, johon ammattilainen ottaa etäyhteyden sovittuun aikaan. Videoyhteyden kautta keskustellaan ja harjoitellaan kuvan ja äänen tukemana, Piilikangas kertoo.

Tavoitteena on etäohjaustoiminnan laajentaminen myös muiden kuntien asiakkaille.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kuntoutustiimiissä työskentelevät projektipäällikkö Kati Piilikankaan lisäksi projektityöntekijä Marja Carlström sekä projektityöntekijä Carola Kemppi.