Siirry sisältöön
Kehittäminen

Ohjeita, ohjausta ja neuvontaa seniorineuvolasta

Pohjanmaan hyvinvointialueella kehitetään ennaltaehkäiseviä palveluita myös ikäihmisille. Elintapaohjausta on tarjolla niin luennoilta kuin seniorineuvolastakin.

Pohjanmaan tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa on kehitetty ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluja yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Viime vuonna toteutetun elintapaohjauksen kokeilun palautteiden pohjalta on lähdetty kehittämään ikäihmisten elintapaohjauksen kokonaisuutta Finger-mallin mukaan (THL).

Monimuotoinen elintapaohjaus on otettu osaksi seniorineuvolatoimintaa ja jatkossa suunnitellaan, miten esimerkiksi ryhmätoimintaa voitaisiin hyödyntää. Parhaillaan on käynnissä motivoiva haastattelu -koulutus henkilöstölle viime vuonna saatujen hyvien palautteiden pohjalta.

Elintapaohjauksesta järjestetään neljäosainen verkkoluentosarja.  Ensimmäisessä osassa kerrotaan Finger-mallista yleisesti ja muissa osissa ikäihmiset saavat tietoa ravitsemuksesta, liikunnasta sekä aivoterveydestä. 

Panostus ennaltaehkäiseviin palveluihin

Seniorineuvolan toiminta on käynnistynyt Vaasassa hyvinvointi- ja terveystarkastuksilla, joihin on aluksi otettu mukaan 68-72-vuotiaita. Seniorineuvolan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansansairauksien ennaltaehkäisy, asiakkaiden riskitekijöiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa, matalan kynnyksen tuki sekä ikääntymiseen liittyvät asiat. Seniorineuvolan asiakkaita ovat eläkkeellä olevat henkilöt sekä omaishoitajat. Asiakkaat saavat tietoa omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, ohjeita omahoitoon sekä ohjausta ja neuvontaa.

Seniorineuvolassa kokeillaan hyvinvointi -ja terveystarkastusten yhteydessä yhteistyössä Prima Botnia –hankkeen kanssa myös Omaolo-palvelun sähköistä hyvinvointitarkastusta. Hyvinvointitarkastus koostuu terveyskyselystä, elämänlaatukyselystä ja suunterveyskyselystä. Asiakas täyttää sähköiset lomakkeet ennen käyntiä ja saa yhteenvedon terveydentilastaan. Näiden pohjalta käydään läpi asiakkaan terveydentilaa käynnillä. Ensimmäiset sähköiset hyvinvointikyselyt otetaan kokeiluun Vaasassa ja Mustasaaressa.

 Terveydenhoitaja Evelina Klemola on ollut mukana kehittämässä seniorineuvolan toimintaa. Hän odottaakin nyt toiminnan käynnistymistä ja asiakkaiden saapumista hyvinvointitarkastuksiin.

– Ikäihmisten ennaltaehkäiseviin palveluihin kannattaa panostaa. Siksi kehittämistyö on tuntunut tärkeältä ja antoisalta. Toivon, että seniorineuvola on sellainen paikka, mihin ikäihmiset voivat matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä ikääntymiseen liittyvissä asioissa, Klemola toteaa.