Siirry sisältöön
Kehittäminen

Maalahden kotihoito testaa lääkeannostelurobotti Medimiä

Tammikuusta 2023 lähtien on Maalahden kotihoidossa testattu pilottitutkimuksen puitteissa Medimi Smart Small lääkeannostelurobottia. Pohjanmaan hyvinvointialue kokeilee ensimmäisenä Suomessa tällaista lääkeannostelurobottia.

– 10. tammikuuta 2023 otettiin Maalahden kotihoidossa käyttöön viisi ensimmäistä Medimi Ab:n lääkeannostelurobottia, ja niiden testaaminen voitiin siis aloittaa silloin. Sen jälkeen on otettu käyttöön vielä loput viisi robottia, kertoo Madeleine Isuls, joka on projektityöntekijä TulKoti-hankkeessa (Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023).

Kotihoidon sairaanhoitajat valitsivat asiakkaat, jotka saavat kokeilla Medimi Smart Small ‑lääkeannostelurobotin käyttöä. He saivat itse päättää, haluavatko osallistua kokeiluun vai ei. Käyttöönotto tapahtui yhteistyössä TulKoti-hankehenkilöstön, Maalahden kotihoidon henkilöstön ja yrityksen eli Medimi Ab:n kanssa. Asiakkaat saavat kokeilla lääkeannostelurobottia kolmen kuukauden ajan ilmaiseksi. Kokeilu on sujunut tähän saakka hyvin.

– Osallistumme projektiin avoimin mielin. Meidän on turvauduttava teknisiin ratkaisuihin, jotta selviäisimme kasvavasta työtaakasta. Lääkeannostelurobotti voi parhaimmillaan säästää sairaanhoitaja- ja lähihoitajaresursseja, kommentoi sairaanhoitaja Lotta Sundbäck kokeilun alussa.

Medimi Smartin ja aiemmin hyvinvointialueella kokeiltujen lääkeannostelurobottien ero siinä, miten robotti käsittelee lääkkeitä. Aiemmin kokeillut robotit ovat antaneet apteekin annostelemat lääkepussit asiakkaalle oikeaan ajankohtaan. Medimi Smartissa hoitohenkilöstö jakaa jokaisen yksittäisen lääketyypin omaan kasettiinsa. Kokeilun aikana kasetit jakaa hoitohenkilöstö, mutta tarkoituksena on, että apteekki voi tulevaisuudessa hoitaa asian. Hoitajaresursseja säästäisi myös se, että kasetin vaihdon voisi suorittaa henkilö, joka ei ole saanut hoitoalan koulutusta (esimerkiksi lähettiyritys).

Medimi-lääkerobottiin täytetään lääkkeet kasetteihin, joista robotti annostelee ne käyttäjälle.

Medimi Smart pystyy käsittelemään jopa 16 eri lääkettä 16 eri lokerossa. Lääkeannostelurobotti annostelee sen jälkeen automaattisesti asiakkaan lääkkeet sovittujen annostusten ja aikojen mukaisesti. Tästä voi olla hyötyä asiakkaille, joiden lääkehoitoa on tarkistettava usein. Tämän lisäksi Medimi Smart ‑annostelurobotti voi muistuttaa asiakasta jopa kuudesta eri lääkkeestä, joita ei säilytetä robotissa. Kyse voi olla esimerkiksi ruiskusta, voiteesta tai nestemäisestä lääkkeestä. Jos asiakas ei ole ottanut robotista lääkkeitään, siitä lähtee ilmoitus etukäteen päätetylle taholle, jolloin asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä tai käydä hänen luonaan tarkistamassa tilanne.   

Oikea hyvinvointiteknologinen ratkaisu oikealle asiakkaalle

– TulKoti-hankkeessa testataan useita hyvinvointiteknologisia ratkaisuja. Juuri nyt on Vöyrillä ja Vaasassa kokeilussa ateria-automaatti Menumat, ja Kristiinankaupungissa kokeillaan ryhmäkokoontumisia Alvar-palvelun kautta. Kokeilujen tarkoituksena on testata erilaisia kolmannen sektorin tarjoamia hyvinvointiteknologiapalveluita, jotta nähdään, soveltuvatko ne hyvinvointialueen toimintaan. Ne hyvinvointiteknologiset ratkaisut, joista saadaan hyvä tulos, otetaan hyvinvointialueella käyttöön ja niitä tullaan tarjoamaan tukipalveluina, Isuls kertoo.

Palveluketjun toimintamallia tullaan myös jossakin vaiheessa testaamaan, jotta voidaan varmistaa, että oikea asiakas ja oikea hyvinvointiteknologinen ratkaisu löytävät toisensa. Ajatuksena on, että asiakas ottaa yhteyttä palveluohjaajaan, joka auttaa asiakasta valitsemaan kotona asumista helpottavan hyvinvointiteknologisen ratkaisun. Tätä varten laaditaan eräänlainen teknologiatarjotin, jossa voi tutustua eri ratkaisuihin ja luetteloon niistä hyvinvointiteknologisista ratkaisuista, joita hyvinvointialue tarjoaa.  

Hyvinvointialueen henkilöstölle, joka työskentelee kotona asuvien ikäihmisten palvelujen parissa, on tarkoitus tarjota virtuaalinen kahvitauko keskiviikkoisin parittomina viikkoina alkaen keskiviikosta 15.2. klo 14.15–14.45. Virtuaalisen kahvitauon tarkoituksena on tiedottaa hankkeen ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on tarkoitettu ennen kaikkea kotihoidon henkilöstölle, palveluohjauksen henkilöstölle, kartoitustiimin henkilöstölle ja omaishoidon henkilöstölle.

Medimi Ab on ruotsalainen yritys, jonka pääkonttori on Lundissa. Yritys kehittää teknisiä ratkaisuja kotisairaanhoidossa ja asumisyksiköissä käytettävien lääkkeiden käsittelyyn.