Siirry sisältöön
Kehittäminen

Pohjanmaalla kehitetään Hyte-työtä

Prima Botnia -hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankekokonaisuudessa kehitetään ennaltaehkäiseviä sekä matalan kynnyksen palveluita. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan asukkaille enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista sekä tukea ammattilaisia, jotta he pystyisivät entistä paremmin ohjaamaan asiakkaita hyte-palveluiden piiriin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudessa kehitetään digitaalinen palvelutarjotin, jonne on tarkoitus koota kuntien ja järjestöjen hyte-palveluita. Tähän kuuluu keskeisesti myös asiakasohjauksen kehittäminen, jotta ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaita hyte-palveluiden piiriin. Kokonaisuus on osa kansallista kehittämistä, jota ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Näiden lisäksi kehitetään muita alueellisia hyte-palveluita sekä lisätään digitaalisia palveluja, kuten itsehoidon välineitä.

– Olen todella tyytyväinen, että digitaalisen palvelutarjottimen kehittämiseen on tartuttu ihan kansallisella tasolla! Alueen palvelut kokoavalle sähköiselle alustalle on todella iso tarve ja tämä nousee nyt joka puolelta esille. Paljon hyvää palvelua tuotetaan sekä kunnan että järjestökentän puolella, mutta sitä ei osata täysin hyödyntää, jos ei ole tietoa mitä heillä on tarjolla. Palvelutarjottimen pitäisi vastata tähän ongelmaan, kuvaa projektipäällikkö Jessica Nygård.

Asiakastyössä halutaan panostaa ennaltaehkäisevään työhön

Hyvinvointialueen asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja heidän esihenkilöilleen teetettiin loppuvuodesta 2022 kysely käytössä olevista hyte-palveluista ja toimintamalleista, asiakasohjauksesta kuntien ja järjestöjen palveluihin sekä kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi yhteensä 171 työntekijää, mikä oli todella hyvä tulos.

Vastauksista nousi selkeästi esille tarve panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja riittävän aikaiseen tukeen. Erityisesti ikäihmisten kanssa työskentelevien vastauksissa nousi esille myös tarve lisäresurssille.

– Ikääntyneiden kanssa työskentelevät korostivat erityisesti sitä, että he haluaisivat enemmän aikaa asiakaskäynneille, jotta heillä olisi mahdollisuus tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Se vaikuttaa jopa kuormittavan työntekijöitä, että he ehtivät tehdä ainoastaan välttämättömät hoitotoimenpiteet. Heidän toiveenaan olisi pystyä tekemään pieniä hyvinvointia lisääviä tekoja asiakkaalle, kuten jumpata tai käydä yhdessä kävelyllä, kuvaa Nygård.

Vastauksissa nostetiin esille myös tarve yhteneväisille hoitoketjuille ja prosesseille. Moni kokee epäselväksi, mihin asiakkaita ohjataan eri tilanteissa. Tarve kootulle tiedolle tarjolla olevista palveluista myös nostettiin useassa vastauksessa esille. Sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyen toivottiin erityisesti sähköisten yhteydenottokanavien kehittämistä, kuten sähköistä ajanvarausta ja chat-palvelua.