Siirry sisältöön
Kehittäminen

Prima Botnia kehittää päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta

Prima Botniassa kehitetään yhteistyössä palvelun tarjoajien kanssa perustason päihde- ja mielenterveyspalveluita. Tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta Pohjanmaan hyvinvointialueella, sekä turvata yhdenvertaiset palvelut alueen asukkaille.

Oikein kohdentuvat ja saavutettavat mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat peruspilarina väestön hyvinvoinnille. Selvitysten mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueella päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsy on vaikeutunut ja lasten, nuorten ja perheiden päihdepalveluiden tarve on alueella kasvanut.

– Ensikosketus palveluihin on usein siinä vaiheessa, kun tilanne päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa on jo ehtinyt kärjistyä. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on suurta ja jonot hoitoon ovat kasvaneet, projektipäällikkö Mari Viljamaa kertoo.

Koronapandemia on osaltaan lisännyt ihmisten henkistä pahoinvointia ja siten lisännyt palveluiden ja avun tarvetta.

Tavoitteena nopeampi pääsy palveluiden piiriin

Projektin tarkoitus on auttaa Pohjanmaan hyvinvointialuetta kehittämään päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimintamallia siten, että palveluihin pääsy helpottuu, palveluiden saavutettavuus paranee ja palvelutarjonta laajenee.

Hyvinvointialueen palveluiden tulisi olla kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset.

– Nykyistä toimintamallia kehitetään sekä lisätään digitaalisia palveluita, jotka täydentävät perinteisiä fyysisesti tuotettuja palveluita. Kaikki kehittämistyö tehdään yhdessä palveluista vastaavan johdon ja henkilöstön kanssa.

Kehittämistyö on aloitettu tekemällä kokonaisvaltainen nykytilan kartoitus koko hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Kartoituksen avulla on tarkoitus tunnistaa nykytilan suurimmat haasteet, joihin kehittämistyö tulisi kohdentaa.

Kehittämistyössä huomioidaan järjestöjen ja oppilaitosten potentiaali kuntalaisten mielen hyvinvoinnin tukemisessa.

– Yhteistyö järjestöjen kanssa onkin jo aloitettu konkreettisesti, kun yhdessä Pohjanmaan yhdistysten kanssa järjestetty luentosarja hyvinvointialueen asukkaille ja ammattilaisille käynnistyy 20.3.2023 teemalla ”häpeä avun hakemisen esteenä”, Viljamaa kertoo.

Luentojen teemat kohdentuvat päihde- ja mielenterveyden haasteisiin ja luentojen puhujina toimivat kokemusasiantuntijat. Kokemusasiantuntijoiden osaamista on tarkoitus hyödyntää aikaisempaa paremmin hyvinvointialueen toiminnassa.

Projektin aikana on tarkoitus löytää keinoja tarjota entistä laadukkaampia palveluita hyvinvointialueen asukkaille samalla huomioiden palveluun pääsyn nopeus.