Siirry sisältöön
Kehittäminen

Perhekeskushankkeessa valmistellaan kohtaamispaikkoja perheille

Perhekeskushanke on perustanut kohtaamispaikkaverkostoja ympäri maakuntaa lähelle perheitä. Lähtökohtana kehitystyössä ovat perheiden tarpeet eri puolilla hyvinvointialuetta.

– Tällä hetkellä olemme käynnistäneet toimintaa yhdeksässä kohtaamispaikassa, kertoo hankekoordinaattori Tetta Maunuksela.

Niiden perustaminen vaatii hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistä kehittämistä ja suunnittelua. Hanke on tehnyt aloitteen siitä, että alueelle perustettaisiin fyysisiä kohtaamispaikkoja, ja näin saataisiin pirstaleinen toiminta yhteen ja vakiintumaan talokohtaiseksi toiminnaksi. Tilat voivat löytyä joko järjestöjen tai hyvinvointialueen tarjoamista paikoista.

– Kustannustehokasta on, että esimerkiksi päivisin tilaa voivat käyttää pienten lasten perheet, iltapäivisin ja iltaisin tilaa voisivat hyödyntää vapaa-ajan toimi, nuorisotoimi sekä ikäihmiset, Maunuksela kertoo.

Kohtaamispaikkatoiminta nyt ja tulevaisuudessa

Kohtaamispaikkaverkostot ovat järjestäneet monipuolista toimintaa perheille kahdella kielellä. Lähtökohtana ovat olleet alueelliset tarpeet, joita on huomioitu verkostokokouksissa. Perheet ovat päässeet perhemessuille, joissa aiheena oli 100-vuotias neuvolatoiminta.

On järjestetty myös vanhempainiltoja, joissa luentojen aiheina ovat olleet: vanhemmuus ja parisuhde, lasten ja nuorten tunnetaidot, ylivilkkaus ja päihteet. Yhtenä aiheena on myös ollut murrosiän normaalin kehityksen kulku sekä yleisimmät häiriöt.

– Kiitämme kovasti seurakuntaa ja järjestöjä, jotka ovat olleet aktiivisia verkostoissa ja tarjonneet kattavasti omia palveluitaan esim. vertaisryhmiä, webinaareja sekä osallistavaa ryhmätoimintaa, kertoo Maunuksela.

Hankkeen tavoitteena on, että kohtaamispaikkaverkostot jatkavat toimintaansa aktiivisesti. Ammattilaisten monialainen verkosto mahdollistaa perheiden varhaisen tukemisen, koska ammattilaisten välille syntyy saumaton yhteistyö, ja näin perhe ohjautuu tarvittaessa oikean palvelun piiriin sujuvasti. Fyysinen tila mahdollistaa ammattilaisten jalkautumisen kohtaamispaikkaan esim. tapaamaan asiakkaita ja pitämään luentoja eri aiheista.

Kohtaamispaikkaan ovat kaikki tervetulleita

– Kohtaamispaikka on fyysinen tai verkostomainen tila, jolla on yhteys perhekeskukseen.

– Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta, tarjota vertaistoimintaa sekä edistää yleisesti hyvää arkea. – Kohtaamispaikassa on ennaltaehkäisevää toimintaa kaikkia lapsiperheitä varten.

– Kohtaamispaikkaverkostoon kuuluvat sote-ammattilaisten lisäksi järjestöt, seurakunta, kuntien hyvinvointipalvelut, nuorisotoimi, varhaiskasvatus ja opetus.