Siirry sisältöön
Kehittäminen

Tiedolla johtamisesta eväitä kotiin annettavien palveluiden kehittämiseen

Kotihoidon henkilökunnasta on tällä hetkellä pulaa. Saavutettavuuden parantamiseksi esihenkilöille luodaan edellytyksiä tarkastella, miten resurssit jakautuvat, miten työaikaa käytetään ja miten se voidaan optimoida vastaamaan paremmin kotihoidon tarpeita.

– Tiedolla johtaminen on ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Päätöksessä käytetyt tiedot on kerätty menneisyydestä ja sen avulla pystytään ennakoimaan eri toimenpiteiden syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuudessa, sanoo hankekoordinaattori Linda Kontturi.

TulKoti hanke on kehittämässä työvälinettä tiedolla johtamisen apuvälineeksi koti- ja asumispalveluihin. Kehitystyötä tehdään yhdessä pohjalaisen IT-alan yrityksen kanssa.

– Työvälineen avulla pystytään seuraamaan ja arvioimaan henkilöstön työajan kohdentumista, asiakasaikoja ja yhdistää näitä tietoja asiakasrakenteeseen. Työvälineeseen rakennetaan mittaristo, jonka avulla saadaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa kotihoidon päivittäisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi, kertoo Kontturi.

Mittaristo rakennetaan helposti käytettäväksi, visuaaliseksi ja yksikertaiseksi. Sen tarkoituksena on edistää koti- ja asumispalveluiden henkilöstöresurssien saatavuutta ja tarkoituksenmukaista resurssien ohjautumista asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 

Työvälineen avulla pystytään myös tekemään vertailuja muihin yksikköihin ja sitä voidaan käyttää toiminnan kehittämisen tukena.  Työväline tulee käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä ja sen käyttäjinä on pohjanmaan hyvinvointialueen koti- ja asumispalveluiden esihenkilöt ja johto.

Koulutusta tiedolla johtamiseen

– TulKoti hankkeen kautta pyritään myös vahvistamaan kotihoidon esihenkilöiden tiedolla johtamisen osaamista. Syksyn aikana esihenkilöitä koulutetaan tiedolla johtamiseen sekä RAI-tiedolla johtamiseen, sanoo Kontturi.

Lisäksi kotihoidon esihenkilöt ja johto sekä hoitajia osallistuu Lean-koulutussarjaan, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön Lean-työkaluja ja -johtamista kotihoidon kentälle. Leanin tavoitteena on yksinkertaistaa toimintoja ja sujuvoittaa prosesseja sekä jättää turhia vaiheita pois ja pyrkiä poistamaan mahdollisia hukkatekijöitä työstä. 

Kotihoidon nykytila-analyysi

Kotihoidon kehittämisen käynnistäminen vaatii, että kotihoidon nykytila on kuvattu ja kehittämiskohteet sekä vahvuudet on tunnistettu. Tulkoti-hanke ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys ovat tehneet Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon nykytila-analyysin, jonka tulokset kuullaan 13.6.2023.  Se kattaa viisi johtamisen näkökulmaa ja yli 30 mittaria.

Nykytila-analyysin avulla saadaan kattava kuva hyvinvointialueen kotihoidon tilanteesta, voidaan tunnistaa kehitysalueita, vertailla alueita keskenään ja jaetaan parhaita käytänteitä toisen alueiden kesken.

Lisätietoja

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021-2023

Innokylä

Linda Kontturi, hankekoordinaattori, linda.kontturi@ovph.fi, puh. 040-1681330