Siirry sisältöön
Kehittäminen

TulKoti-hankkeessa laaditaan apuvälineluettelo ja teknologiatarjotin

Apuvälineitä ja erilaisia teknologisia ratkaisuja on nykyisin paljon tarjolla, ja voi olla vaikea löytää kaikista markkinoilla olevista tuotteista se oikea. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKoti) -hankkeessa laaditaan parhaillaan apuvälineluetteloa, joka voi helpottaa kotona asuvien iäkkäiden ihmisten arkipäivää ja parantaa heidän turvallisuuttaan.

Hanketyöntekijät Mikaela Guldén, Matilda Henriksson ja Rebecka Sjöberg työstävät parhaillaan luetteloa ennen kaikkea teknisistä apuvälineistä mutta myös muista apuvälineistä, jotka voivat helpottaa kotona asuvien iäkkäiden ihmisten arkipäivää ja parantaa heidän turvallisuuttaan.

Luettelo on suunnattu apuvälineitä tarvitseville kotona asuville iäkkäille ihmisille ja heidän omaisilleen. Sen on ajateltu toimivan myös Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilaisten työkaluna. Luettelon apuvälineet ovat sellaisia, joita voi itse ostaa ja jotka voivat tukea itsenäistä ja turvallista asumista omassa kodissa.

– Luetteloa kehitetään tiiviissä yhteistyössä muun muassa palveluohjauksen edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarkoitus on, että luettelo laaditaan ja otetaan käyttöön tänä vuonna, Guldén kertoo.

Luettelo jaetaan erilaisiin teemoihin, joita ovat muun muassa turvallisuus kotona, muistin tueksi ja suihkuapuvälineet. Apuvälineet voivat myös toimia apuna hoidossa. Hankkeessa toivotaan, että luettelo on tulevaisuudessa hyvinvointialueen kotisivulla kaikkien saatavilla.

Hanketyöntekijä Matilda Henriksson antaa esimerkin siitä, miten luetteloa voidaan käyttää:

– Niilon tytär ottaa yhteyttä paikalliseen palveluohjaajaan. Tytär on huolissaan siitä, ettei isä ota lääkkeitään oikeaan aikaan. Hän kertoo myös, että Niilolla on ajoittain vaikeuksia päivän ja ajan hahmottamisessa. Palveluohjaaja toteaa selvityksen jälkeen, että Niilo ei täytä kotihoidon myöntämisen perusteita. Palveluohjaaja näyttää luettelosta Niilolle ja tyttärelle esimerkin yhdenlaisesta muistuttavasta lääkeannostelijasta ja kalenterikellosta. Niilon tytär tilaa verkosta kotiin kalenterikellon sekä lääkeannostelijan, joka muistuttaa Niiloa lääkkeiden ottamisesta. Lääkeannostelija auttaa Niiloa ottamaan lääkkeet oikeaan aikaan ja kalenterikello auttaa häntä seuraamaan viikonpäiviä.

Teknologiatarjotin

Suunnitelmissa on luoda myös teknologiatarjotin, joka sisältäisi erilaisia teknologisia ratkaisuja apuvälineluettelosta.  Tarjottimen avulla ikäihmisille voidaan esitellä teknisiä apuvälineitä, mutta ajatuksena on, että sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi henkilöstön koulutustilaisuuksissa. Ajatus tarjottimesta syntyi viime vuonna Botniahallissa pidetyssä Senioreiden hyvinvointipäivässä.

– Huomasimme, että monet ikääntyneet olivat kiinnostuneita teknologiasta, mutta että he eivät kovin usein ole tekemisissä teknisten apuvälineiden kanssa. Tarjottimen avulla voimme esitellä erilaisia markkinoilla olevia teknologisia ratkaisuja. Kun teknisen apuvälineen näkee todellisuudessa, ikäihmiset ehkä huomaavat, etteivät apuvälineet ole niin kehittyneitä ja vaikeita käyttää, jolloin kynnys niiden käyttämiseen alenee. Olemme sitä mieltä, että parhaiten oppii näkemällä ja tunnustelemalla, Sjöberg kertoo.