Siirry sisältöön

ikäihmiset

28.5.2024 Kotikäynti-asiakaslehti

Kuntoutuminen kotioloissa vaatii motivaatiota

Tehostettu kotikuntoutus antaa asiakkaalle mahdollisuuden parantaa toimintakykyään kotona. Vaasalainen Keijo Rautola on tyytyväinen kokemukseen. "En uskonut saavani näin hyvää apua sairaalakäynnin jälkeen."
25.3.2024 Yleinen

Raportti: Pohjanmaan asukkaiden pitäisi liikkua enemmän

Suurin haaste tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille on riittävä työvoiman saatavuus. Työikäisen väestön määrä vähenee ja ikääntyvien määrä kasvaa, todetaan Pohjanmaan väestön tunnuslukuja, terveyttä ja hyvinvointia kuvaavassa Miten Pohjanmaa voi? –raportissa. Liikkumattomuus ja liikuntakyvyn heikkeneminen ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä.
23.2.2024 Yleinen

Yhteisön ja henkilökunnan tukea arkeen

Yhteisöllinen asuminen tuo turvaa ja sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Boställetissä asutaan omissa yksiöissä, mutta ruokaillaan ja vietetään aikaa yhdessä. Asukkaat saavat apua esimerkiksi lääkkeiden ottamisessa, peseytymisessä ja pukeutumisessa. Tältä näyttää päivä yhteisöllisessä asumisessa.
28.11.2023 Kotikäynti-asiakaslehti

”En antaisi tätä enää pois!”

Iäkäskin käyttäjä tulee nopeasti sinuiksi laitteen kanssa, joka helpottaa arkea. Lääkerobotit ja videopuhelut kuuluvat jo kymmenien ikäihmisten arkeen Pohjanmaalla.
14.6.2023 Kehittäminen

TulKoti-hankkeessa laaditaan apuvälineluettelo ja teknologiatarjotin

Apuvälineitä ja erilaisia teknologisia ratkaisuja on nykyisin paljon tarjolla, ja voi olla vaikea löytää kaikista markkinoilla olevista tuotteista se oikea. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKoti) -hankkeessa laaditaan parhaillaan apuvälineluetteloa, joka voi helpottaa kotona asuvien iäkkäiden ihmisten arkipäivää ja parantaa heidän turvallisuuttaan.
17.5.2023 Yleinen

Seniorilinja on nyt avattu Vaasassa ja Laihialla

Pohjanmaan hyvinvointialue on avannut Seniorilinjan, joka on ikäihmisille tarkoitettu hoidon tarpeen arviointi ja neuvontanumero. Seniorilinja palvelee tällä hetkellä yli 65-vuotiaita vaasalaisia, vähäkyröläisiä ja laihialaisia.