Siirry sisältöön
Kehittäminen

Iäkkäiden hoidon tueksi otetaan käyttöön uusia palveluita

Nainen ja mies seisovat ambulanssinnäköisen auton vierellä keskustelemassa. Mies osoittaa auton katolla olevaa sinistä vilkkuvaloa.

Pohjanmaan hyvinvointialueella kokeillaan syksyllä uutta toimintaa, jonka tavoitteena on viedä päivystyksellisiä terveydenhuollon palveluita lähemmäksi hyvinvointialueen asukkaita. Toiminta koostuu yhteispäivystyksen uudesta liikkuvasta yksiköstä, sekä ensihoitajan puhelimessa tekemästä hoidontarpeen arviosta. Tällä pyritään tukemaan erityisesti ikäihmisten kotona asumista, antamaan päivystyksellistä hoidon tukea ammattilaisille, sekä osaltaan vähentämään yhteispäivystyksen kuormitusta ja kiireettömiä ensihoidon tehtäviä.

– Olemme tiedostaneet tällaisen toiminnan tarpeen jo pidemmän aikaa ja olen erittäin tyytyväinen, että saimme projektipäällikön hankkeen suunnitteluun ja mahdollisuuden toiminnan kokeiluun. Tarkoitus on jatkaa suunnittelua ja saada toiminnasta laajempi, koko hyvinvointialueen kattava, moniammatillinen ja pysyvä toimintamalli, kertoo akuuttisairaalan päivystyksellisten palvelujen ylihoitaja Saija Seppelin.

Päivystyshoitoa kotiin

Kotihoidossa ja asumispalveluissa työskentelevät hoitajat voivat soittaa yhteispäivystyksen kokeneelle sairaanhoitajalle, joka toimii koordinaattorina. Puhelun perusteella koordinaattori tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja tarvittaessa voi viedä yhteispäivystyksen antamaa hoitoa ajamalla potilaan luokse. Tällöin ei tarvita ambulanssia eikä potilaan tarvitse käydä yhteispäivystyksessä.

Liikkuvan yksikön sairaanhoitajalla on mahdollisuus esimerkiksi verikokeiden ottamiseen asiakkaan luona. Palvelu ei kuitenkaan korvaa ensihoitoa. On tärkeää, että hätätilapotilaista (esim. kouristeleva tai eloton potilas) kotihoito ja asumispalvelut jatkossakin soittavat suoraan hätänumeroon.

Liikkuva yksikkö voi antaa asiakkaille sellaista hoitoa, joka muuten vaatisi käynnin päivystyksessä. Tällaisia ovat esimerkiksi suonensisäinen antibioottihoito ja haavojen liimaus.

– Hoito suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä, etäyhteyden avulla, joko asiakkaan oman vastaavan lääkärin tai yhteispäivystyksen lääkärin kanssa. Kotona annettavaa hoitoa voidaan edelleen jatkaa kotisairaalan toimesta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Vesa Aro.

Ambulanssin näköinen valkoinen pakettiauto, jossa on puna-keltaiset teippaukset ja sininen valo katolla.
Päivystyksen liikkuva yksikkö tulee olemaan tämännäköinen auto.

Ruuhkainen päivystys voi aiheuttaa ylimääräistä stressiä

Tutkimusten mukaan pitkään päivystyksessä oleminen lisää ikäihmisten riskiä muun muassa toimintakyvyn alanemiseen ja voi aiheuttaa ylimääräistä stressiä usein ruuhkaisessa päivystyksessä. Tutusta ympäristöstä hektiseen, mahdollisesti ruuhkautuneeseen yhteispäivystykseen tunneiksi joutuminen voi pidentää toipumisprosessia merkittävästi. Tästä syystä kaikki hoito, jota voidaan viedä ikäihmisten luokse, voi jopa nopeuttaa toipumista ja siten lyhentää hoitojaksoja.

Toimintaa pilotoidaan syksyn ajan Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueella, ja se koskee pilottivaiheessa nimenomaan kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaita. Muut kansalaiset eivät alkuvaiheessa ole palvelun piirissä.

– Jatkamme toiminnan kehittämistä ja suunnittelua, tavoitteena on tarjota palvelua koko hyvinvointialueelle. Tätä palvelua tarjotaan ainakin kokeilun ajan virka-ajan ulkopuolella, Seppelin toteaa.

Ensihoito auttaa myös puhelimessa

Syksyllä pilotoidaan lisäksi toimintaa, jossa hätäkeskuksen kiireettömäksi luokittelemille ensihoitotehtäville otetaan ensin yhteys puhelimitse. Kokenut ensihoitaja tekee hoidontarpeen arvion puhelimessa, eikä tehtävälle välttämättä tarvitse lähettää fyysistä ambulanssia.

Ensihoitaja soittaa ilmoittajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään tunnin sisällä siitä, kun hätäkeskus on välittänyt tehtävän ensihoidolle.

– Kiireettömät tehtävät pyritään kansallisestikin tavoittamaan kahden tunnin kuluessa hälyttämisestä, joten puhelimessa tehty hoidontarpeen arvio toivon mukaan nopeuttaa kiireettömien tehtävien hoitamista, Aro sanoo.

Toiminta käsittää koko Pohjanmaan hyvinvointialueen, pohjoisessa Luodon kunnasta aina Kristiinankaupungin eteläosiin, Satakunnan rajalle saakka.

Tällä hetkellä Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelu hoitaa vuosittain noin 7000 kiireetöntä ensihoitotehtävää (pois lukien hoitolaitossiirrot). Kiireettömät tehtävät sitovat ensihoitohenkilöstön kohteeseen, vaikka ovat usein verrattavissa terveydenhuollon neuvontaan. Muualla Suomessa on havaittu, että ensihoidon puhelimessa toteuttama hoidontarpeen arvio vähentää ambulansseille välitetyt kiireettömät ensihoitotehtävät noin puoleen.

Hoidontarpeen arviota tullaan puhelimessa tekemään kolmella kielellä ympäri vuorokauden, mikä lisää ambulanssien mahdollisuuksia kiireellisten tehtävien hoitamiseen. Toiminnan tarkoitus on antaa neuvontaa ja ohjausta kiireettömissä tilanteissa. Hätä- ja muissa epäselvissä tilanteissa kohteeseen lähetetään aina ambulanssi. – Sekä liikkuvassa yksikössä toimivien päivystyksen sairaanhoitajien, että puhelimessa hoidontarvetta arvioivien ensihoitajien perehdytys aloitetaan syyskuun alussa ja toiminta on tarkoitus aloittaa heti sen jälkeen, kertoo Aro.