Siirry sisältöön
Kehittäminen

Oppilaitosyhteistyön monet mahdollisuudet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö on muutoksessa. Ikääntyvän väestörakenteen myötä työikäisten määrä vähenee ja palvelua tarvitsevien määrä taas kasvaa. Tarvitsemme luovaa ja innovatiivista ajattelua, jotta pystymme säilyttämään laadukkaan ja tarvetta vastaavan palvelutason. Yhteistyö oppilaitosten kanssa tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa ja meidän tulee pystyä kehittämään kumppanuuttamme nykyistä enemmän.

Prima Botnia -hankkeen projektipäälliköt Jessica Nygård ja Mari Viljamaa sekä Vaasan ammattikorkeakoulun lehtori Karina Björninen vierailivat alkukeväästä Helsingissä Metropolia ammattikorkeakoulussa sekä Meilahden tornisairaalassa. Vierailun tavoitteena oli tutustua opiskelijoiden toteuttamiin sosiaali- ja terveysalan palveluihin.

Metropolia AMK:n Hymy-kylä on monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa opiskelijat tuottavat hyvinvointi- ja terveyspalveluita ohjaavien opettajien valvonnassa. Toiminta täydentää alueen muuta palveluntarjontaa usealta eri osaamisalalta. Hymy-kylässä asiakas voi varata ajan esimerkiksi optikolle tai suuhygienistille, jolloin alan opiskelijat toteuttavat palvelun. Opiskelijat ovat myös tehneet osana opintojaksoja videoita mm. synnytysvalmennuksesta alueen asukkaiden käyttöön.

Meilahden tornisairaalan oppimisyksikössä verisuonikirurgisella osastolla opiskelijoiden vastuulla on 8 potilaspaikkaa. Oppilaat vastaavat potilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta osana opintojen työharjoittelua kokeneiden ammattilaisten valvonnassa ja ohjauksessa. Toiminta käynnistyi syyskuussa 2022, ja vuoden loppuun mennessä osastolla oli ollut jo yli 50 opiskelijaa.

Vierailu monialaisessa oppimisyksikössä. Vasemmalla on Anniina Haimakka, joka kertoi vieraille toiminnasta.

Metropolia AMK:n sekä Meilahden sairaalan toiminnat ovat todella innovatiivisia esimerkkejä oppilaitoksissa olevan taidon, osaamisen ja resurssin valjastamisesta osaksi palveluiden tuotantoa.

– Tämän kaltaisella toiminnalla saavutetaan hyötyjä niin oppilaitosten kuin hyvinvointialueenkin näkökulmasta: oppilaitokset saavat lisää työharjoittelupaikkoja ja opiskelijat saavat konkreettista ja vastuullista työkokemusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut taas saavat kipeästi tarvittuja lisäkäsiä ja parhaimmillaan jopa täydennystä omaan palveluntarjontaan, toteaa Viljamaa.

Ammattikouluissa vastaavanlainen toiminta on jo vakiintunut osa opintojen toteuttamista esimerkiksi parturi-kampaaja- tai kosmetologilinjoilla.

– Tällainen työelämälähtöinen toiminta on todella kiinnostavaa opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelijat pääsevät asiakastyöhön paremmin kiinni, kun saavat toteuttaa esimerkiksi opintojakson sisällä tapahtuvan harjoitustehtävän yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi opiskelija tutustuu oman alueensa työnantajiin ja uramahdollisuuksiin, kertoo Björninen.

Pohjanmaalla kehitetään hyvinvointineuvontapisteitä oppilaitosyhteistyönä

Prima Botnia -hanke on kehittänyt alkuvuodesta 2023 hyvinvointineuvontapisteitä yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novian kanssa. Tarkoituksena on luoda Palosaaren korkeakoulukampukselle fyysinen matalan kynnyksen neuvontapiste, jonne asukkaat voivat tulla ilman ajanvarausta. Toiminta on tarkoitus käynnistää tämän hetken suunnitelman mukaan syksyllä 2024.

– Matalan kynnyksen neuvontapisteille on tällä hetkellä suuri tarve. Toiminnan keskeisinä tehtävinä tulee olemaan maksuton hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palveluohjaus sekä muu neuvonta. Tavoitteena on, että neuvontapisteet toimivat tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen muun toiminnan kanssa täydentäen olemassa olevaa palvelutarjontaa, kuvaa Nygård.

Hyvinvointineuvontapisteiden perustaminen Pohjanmaalle ei ole kuitenkaan täysin uusi idea. Palosaaren Alere-kampuksen käynnistämistä edelsi Medibothnia-hanke vuonna 2009. Silloin vastaavanlaista toimintaa jo suunniteltiin, ja keskusteluja käytiin hyvinvointiyrittäjien sijoittumisesta kiinteistöön. Yhteistyöllä tuotetuilla palveluilla nähdäänkin olevan laajat mahdollisuudet. Alueellamme toimivien kahden korkeakoulun ja hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön myötä palvelut on mahdollista tuottaa asiakkaille kummallakin kotimaisella kielellä.

– Alere-kampus tarjoaa hienot mahdollisuudet ja tilat hyvinvointipisteen käynnistämiselle monialaisesti ja -kielisesti. Palvelupisteelle on olemassa mahdollisia tiloja hyvien kulkuyhteyksien päässä esteettömästi ensimmäisessä kerroksessa. Ehkäpä nyt pitkän harkinnan jälkeen saadaan toiminta käynnistettyä, toteaa sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Riku Niemistö.

Lue lisää Hymy-kylästä