Siirry sisältöön
Kehittäminen

Uudet menetelmät auttavat ammattilaisia auttamaan nuoria ajoissa

Pohjanmaan hyvinvointialueella lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia koulutetaan aktiivisesti uusien menetelmien käyttöön. Nuorten mielenterveyden ongelmien käsittelyyn on uusia, tehokkaiksi todettuja menetelmiä, joita pyritään nyt hyödyntää mahdollisimman paljon kouluympäristössä.

Osassa Pohjanmaan hyvinvointialueen kouluja on käytössä IPC-menetelmä lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsiville 13-18 –vuotiaille nuorille. Menetelmän avulla pystytään puuttumaan nuoren masennusoireisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin toipuminenkin on nopeampaa.

IPC eli interpersonal counselling, interpersoonallinen ohjaus​, pohjautuu interpersoonalliseen psykoterapiaan ja on näyttöön perustuva interventio. Ennaltaehkäisevä menetelmä sopii hyvin nuorille, joilla on elämänmuutoksiin ja ihmissuhteisiin liittyvää mielialaoireilua.

Veronica Eklund työskentelee terveydenhoitajana Mustasaaren ruotsinkielisellä yläasteella sekä lukiolla, missä on oppilaita ja opiskelijoita aina 7. luokasta lukion päättäjiin asti.  Hannele Ruutikainen toimii kuraattorina sekä Mustasaaren keskuskoulussa että Kuperkeikan esikoulussa. Hän kohtaa työssään oppilaita esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Molemmat käyttävät IPC:tä työssään.

Alun perin kiinnostus kehittyä omassa työssä sekä kollegoiden kokemukset saivat Eklundin ja Ruutikaisen kouluttautumaan menetelmän käyttäjiksi. Strukturoiduilla menetelmillä pystytään auttaa nuorta oikeaan aikaan, niillä voidaan ehkäistä myös pitkiä jonotusaikoja, eikä nuorta välttämättä tarvitse lähettää jonottamaan muihin palveluihin.

Ratkaisuja ongelma kerrallaan

Ruutikainen kertoo, että menetelmä auttaa jäsentämään käsiteltävää asiaa ja auttaa pysymään valitun teeman ympärillä.

– Usein on niin, että moni asia nuoren elämässä saattaa häntä kuormittaa ja menetelmä auttaa selvittämään, minkä asian työstämisellä olisi suurin vaikutus voinnin kohenemiseen. Tämä myös helpottaa työntekijän tehtävää, ettei kaikkia nuoren pulmia tarvitse olla ratkaisemassa kerralla, vaan valitaan sieltä se keskeisin asia, Ruutikainen kertoo.

Ruutikainen ja Eklund kokevat, että oppilaat ovat hyötyneet menetelmän käytöstä. Oppilaat ovat halunneet osallistua IPC-jaksoille ja se on herättänyt kiinnostusta.

– Menetelmän avulla voi nähdä nopeastikin positiivisia vaikutuksia oppilaan arjessa ja voinnissa. Mitä enemmän menetelmää käyttää sitä helpommin oppii huomaamaan, ketkä lievästi oireilevista oppilaista hyötyisivät menetelmästä, Eklund kertoo.

– Samalla, kun nuori harjoittelee työstämään omia asioita elämässään, kuraattori oppii uutta IPC-ohjaajana, Ruutikainen jatkaa.

IPC-menetelmä on osoittautunut hyödylliseksi hyödyllinen työkaluksi juuri koulumaailmassa.

– Murrosiässä ihmissuhteet menevät herkästi solmuun ja mieliala saattaa ailahdella. Tuen on silloin hyvä olla lähellä ja helposti saatavilla. Siihen koulu on oivallinen paikka nuoren elämässä, siellä käydään kuitenkin miltei päivittäin, Ruutikainen toteaa.

Eklund toteaa IPC-menetelmäkoulutuksen ylittäneen hänen odotuksensa ja hyvä, säännöllinen ohjaus menetelmän käyttöön tukee työskentelyä. Molemmat rohkaisevat kollegoita kouluttautumaan ja uuden työvälineen käyttöön.

Ammattilaisten koulutukset jatkuvat syksyllä

Pohjanmaan hyvinvointialueella menetelmäkoulutuksesta vastaa Tulevaisuuden Sotekeskuksen Psykososiaalisen hyvinvointi -hanke. Koulutuksia koordinoi menetelmäkoordinaattori Mira Kolehmainen.

– Seuraavan IPC-koulutuksen aloituksen pyrimme saamaan tämän vuoden lopulle, Kolehmainen kertoo.

– Hankkeen kautta koulutamme myös IPC:stä hieman pidempää ja terapeuttista IPT-N -työotetta,  joka on suunnattu nuorisoasemille, erikoissairaanhoitoon ja psykososiaalisiin keskuksiin. Tällä menetelmällä pystymme hoitamaan nuoria, joilla on vaikeampia masennusoireita, Kolehmainen kertoo.

Ahdistuksen lyhytinterventio -koulutus on alkanut kesäkuussa ja uutta koulutusta suunnitellaan vielä tälle vuodelle.  Uusi Cool Kids -koulutus alkaa elokuussa. Cool Kids on ahdistuksen hoito-ohjelma lapsille ja nuorille. 

Syksyllä järjestetään myös Interventionavigaattori ja ohjattu omahoito –koulutukset.  

– Aikuisten Terapianavigaattorista ja ohjatun omahoidon käytöstä on saatu hyvää palautetta myös Pohjanmaalla, Kolehmainen iloitsee.