Siirry sisältöön
Yleinen

Teknologiset ratkaisut tukevat kotona asuvia ikäihmisiä

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille - hankkeen (TulKoti) puitteissa on koottu teknologiasalkut sekä apuvälineluettelo. Hankkeen kohderyhmänä ovat kotona asuvat iäkkäät ihmiset, jotka eivät täytä kotihoidon kriteerejä. Heille onkin pyritty löytämään vaihtoehtoisia tapoja, joilla tuetaan turvallista kotona asumista.

Hanketyöntekijät Mikaela Guldén, Matilda Henriksson ja Rebecka Sjöberg ovat TulKoti-hankkeen puitteissa koonneet teknologiasalkut sekä apuvälineluettelon, joka painottuu lähinnä teknologisiin apuvälineisiin. Hankkeessa on pyritty edistämään myös iäkkäiden ihmisten digitaalista osaamista.

Apuvälineluettelo ja teknologiasalkut sisältävät apuvälineitä, jotka asiakas hankkii itse. Sellaiset teknologiset ratkaisut, jotka vaativat jonkinlaista seurantaa tai kytkemistä, hoidetaan omaisten tai muiden läheisten avulla. Luettelossa ja salkuissa on esitelty esimerkiksi sellaisia teknologisia ratkaisuja kuin turvakello, lääkkeiden ottamisesta muistuttava älydosetti, turvaranneke GPS-toiminnolla, ovivahtijärjestelmä ja kodin paloturvallisuuteen liittyvää teknologia.

Apuvälineluettelo ja teknologiasalkut sisältyvät ehkäiseviin palveluihin

Apuvälineluettelo on nimeltään Apuvälineet, jotka tukevat turvallista kotona asumista – painottuen teknologisiin apuvälineisiin, ja se on suunnattu lähinnä iäkkäille ihmisille, mutta myös muut kohderyhmät voivat löytää luettelosta apuvälineitä, jotka helpottavat arkea. Koska teknologiset ratkaisut kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti, on tuotteet kuvattu luettelossa yleisin sanakääntein. Teknologisten apuvälineiden hankinnan helpottamiseksi luettelossa on hakusanat, joita voi käyttää, kun etsii tiettyä tuotetta taikka ostopaikkaa, josta tuotteen saa hankittua.

– Toivomme, että apuvälineluettelosta on hyötyä kaikille työntekijöille, jotka ovat yhteydessä apuvälineitä tarvitseviin iäkkäisiin ihmisiin, Guldén sanoo.

Apuvälineluettelo kuuluu ehkäiseviin palveluihin, ja se tulee siksi kaikkien saataville hyvinvointialueen kotisivulle ikäihmisen palvelut -sivustolle. Apuvälineluettelo on henkilöstön saatavilla myös hyvinvointialueen intranetissä.

– Painettu luettelo sopisi varmasti kohderyhmälle paremmin. Teknologinen tarjonta muuttuu kuitenkin niin nopeassa tahdissa, olemme päättäneet, että luettelo tehdään vain sähköisessä muodossa, jotta sen pystyy päivittämään sujuvammin. Luettelo on laadittu niin, että hoitohenkilöstö pystyy tulostamaan siitä yksittäisiä sivuja ja antamaan ne asiakkaalle, Sjöberg sanoo.

Apuvälineluettelon sisällön pohjalta on koottu seitsemän teknologiasalkkua. Teknologiasalkut sijoitetaan iäkkäiden ihmisten parissa työskentelevän henkilöstön toimipisteisiin ympäri hyvinvointialuetta.

Teknologiasalkussa on erilaisia teknologisia apuvälineitä, joita ikäihmiset voivat itse hankkia kotona asumisen turvaksi.

Teknologiasalkuissa olevat apuvälineet ovat koulutustarkoituksessa henkilöstön saatavilla ja niitä voi esitellä ikäihmisille ja heidän omaisilleen.

– Haluamme esitellä erilaisia teknologisia ratkaisuja, jotta kynnys niiden käyttämiseen alenisi ja iäkkäät ihmiset huomaisivat, että markkinoilla on laajasti tarjontaa teknologisista apuvälineistä, Henriksson sanoo.