Siirry sisältöön
Yleinen

Terapianavigaattori nopeuttaa hoidon aloitusta

Terapianavigaattori on verkkopalvelu, jossa voi täyttää mielenterveyden haasteita kartoittavan kyselyn nimettömänä. Käyttäjien kokemukset osoittavat, että asiakkaan tilanteen jäsentäminen ja hoitoon pääsy nopeutuvat.

Susanna Porttila työskentelee Nuorisoasema Klaarassa Vaasassa ja hän on mukana pilotoimassa ja kehittämässä muun muassa Klaaran yhteydenottokanavaa. Elokuusta lähtien hän on ottanut vastaan asiakkaiden puheluita ja e-lomakkeita. Yli 18-vuotiaat hän ohjaa täyttämään terapianavigaattorin kyselyn.

– Terapianavigaattori nostaa esiin tärkeimmät asiat ja haasteet asiakkaan voinnissa. Se auttaa asiakasta ja ammattilaista fokusoitumaan oikeisiin asioihin.

Asiakkaat pääsevät nopeammin hoidon piiriin, koska terapianavigaattorin täyttämisen jälkeen ensimmäinen käyntiaika voidaan antaa jo 1-2 viikon päähän ja siitä seuraava aika 2 viikon sisällä. Aikaisemmin ensimmäisen ajan saamiseen meni aikaa 4-5 viikkoa.

Porttila odottaa kovasti myös vastaavan, nuorille tarkoitetun mallin käyttöönottoa, joka saataneen Pohjanmaalle alkuvuodesta 2024.

Terapianavigaattoria on toukokuusta lähtien käytetty jo yli 400 kertaa.

– Hyvinvointialuekohtaisia käyttäjämääriä on alettu keräämään 17. toukokuuta, mutta hyvinvointialueen valitseminen Terapianavigaattoria täytettäessä on vapaaehtoista. Todellisuudessa luku on varmasti korkeampi, menetelmäkoordinaattori Mervi Bro kertoo.

Mustasaaressa ja Vöyrillä käytössä alkuvuodesta 2023 lähtien

Mustasaarelaiset Merja Saartenoja ja Cecilia Viklund ovat käyttäneet terapianavigaattoria vuoden 2023 alusta. Molemmat ovat sairaanhoitajia ja työskentelevät psykososiaalisessa keskuksessa Mustasaaressa ja Vöyrillä.

Saartenojan mukaan Terapianavigaattori säästää aikaa ja nopeuttaa hoidon aloitusta sekä lisää potilasturvallisuutta.

– Positiivista on, että asiakas saa heti informaatiota oireilustaan ja mahdollisesti sellaista, jota ei itse ollut aiemmin ehkä ajatellut, Viklund kertoo.

Yksiköt ja koko hyvinvointialue hyötyvät digitalisaatiosta

Keskisen alueen Psykososiaalisen keskuksen palveluyksikön johtaja Jaana Kilpiö kertoo, että terapianavigaattorin käyttöönotto luo yhtenäisen toimintamallin yksikölle ja jossain vaiheessa toivottavasti koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Terapianavigaattorin avulla saa kerättyä tietoa asiakkaan voinnista jo ennen asiakkaan ensimmäistä käyntiä.

On selvää, että palveluiden on kehityttävä jatkuvasti sekä digitalisoiduttava tulevaisuudessa. Tämä on yksi hieno esimerkki siitä, miten ammattilaisten tekemää työtä on voitu viedä digitaalisempaan muotoon ja lähemmäksi asiakasta itseään.

– Sen täyttäminen jo sinällään selkeyttää asiakkaalle itselleen hänen tilannettaan. Hoidon tarpeen arviointi käynnistyy nopeammin ja sujuvoittaa asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelua, Jaana Kilpiö summaa.

Terapianavigaattoria käyttäneet ammattilaiset ovat olleet tyytyväisiä työvälineeseen ja suosittelevat sen käyttöä myös kollegoilleen.

Keskisen alueen Psykososiaalisen keskuksen palveluyksikön johtaja Jaana Kilpiö.

Kansalaiset tyytyväisiä ympäri Suomen

Terapianavigaattori on otettu käyttöön useissa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköissä ympäri Suomen. Kansalaisilta kerätty palaute terapianavigaattorista osoittaa, että merkittävin hyöty asiakkaalle itselleen on oman tilanteen jäsentäminen.

– Vaikka kyseessä onkin digitaalinen hoidon tarpeen arvion työkalu, on ammattilainen keskeisessä roolissa asiakkaan kohtaamisessa ja terapianavigaattorista saatavan tiedon syventämisessä. Tarkoitus ei ole korvata ammattilaisten työtä digitaalisen työkalun avulla, vaan sujuvoittaa hoidon tarpeen arviota ja vapauttaa ammattilaisten aikaa siihen, että varsinainen hoito alkaa nopeasti. Tästä hyötyy ennen kaikkea asiakas, Mervi Bro toteaa.

Terapianavigaattori

Terapianavigaattori on yksi Terapiat etulinjaan –toimintamallin työkaluista, ja sen avulla pyritään sujuvoittamaan asiakkaiden mielenterveyspalveluihin ohjautumista ja nopeuttamaan hoidon alkamista. Samalla pyritään myös luomaan kansallisesti yhtenäiseviä tapoja toteuttaa hoidon tarpeen arviota.

Terapiat etulinjaan –toimintamallin mukainen mielenterveyspalveluiden kehittämistyö on käynnissä valtakunnallisesti, ja myös Pohjanmaan hyvinvointialue on mukana tässä kehittämistyössä.

Linkki palveluun