Siirry sisältöön
Kotikäynti-asiakaslehti

Korkea verenpaine on salakavala seuralainen

Valkoiseen lääkäritakkiin pukeutunut naislääkäri mittaa sinipukuisen mieshoitajan verenpainetta.
Noin kaksi miljoonaa suomalaista kärsii korkeasta verenpaineesta. Sairaus aiheuttaa harvoin oireita, mutta se suurentaa muun muassa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Milloin olet viimeksi mi­tannut verenpaineesi? Oliko se korkea ja keho­tettiinko sinua tarkis­tamaan elintapojasi? Unohditko tai torjuitko neuvot siitä, että sinun pitäisi syödä terveellisemmin, liik­kua enemmän ja lopettaa tupakointi?

Jos vastasit kyllä, et ole yksin. Noin miljoona suomalaista käyttää veren­painelääkettä. Silti vain 40 prosentilla heistä verenpaine on tavoitetasolla eli 140/90 mmHg (millimetriä eloho­peaa). Pohjanmaan hyvinvointialueella oli viime vuonna 12 797 yli 40-vuotta täyttänyttä, jolla on oikeus verenpaine­sairaudesta johtuviin erityiskorvattuihin lääkkeisiin.*

Ikääntyessä verenpaine nousee, koska verisuonet kovettuvat ja kalk­keutuvat, jolloin sydämen on vaike­ ampi pumpata verta. Yli 80-vuotiaan verenpaine saa olla 150/90 mmHg, jos hänellä ei ole esimerkiksi diabetesta tai munuaisten vajaatoimintaa.

− Alhainen verenpaine lisää iäk­käiden ihmisten riskiä kaatumistapa­turmaan, huimaukseen ja murtumiin. Hoitohenkilöstön on tehtävä tapaus­kohtaisesti kokonaisarvio siitä, mikä on järkevin toimintatapa, sanoo Johanna Torp-Duma, yleislääketieteen lääkäri Malmin terveyskeskuksesta.

Voi vaivata muutoin terveitä

Korkea verenpaine on salakavala sai­raus, sillä se aiheuttaa harvoin suora­naisia oireita. Se kuitenkin lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, aivoverenkiertohäiriöihin, munuais­ten vajaatoimintaan ja silmänpohjan muutoksiin.

Lisäsairaudet ovat sen verran vakavia, että verenpaine tarkistetaan usein rutiiniluonteisesti lääkärissäkäyn­nin yhteydessä ja työterveyshuollon terveystarkastuksissa.

− Muutoin terveellä henkilöllä voi silti olla korkea verenpaine. Siksi se tulee usein yllätyksenä, sanoo Torp-Duma.

Kun nuori aikuinen sairastuu kor­keaan verenpaineeseen, se voi johtua esimerkiksi hormonaalisista häiriöistä tai ongelmista munuaisissa. Myös stressi, huono uni, huolet, tupakoiminen ja kofeiini voivat tilapäisesti nostaa verenpainetta.

Ikävuosien kertymisen ohessa korkea verenpaine liittyy useimmiten ruokailu-ja liikuntatottumuksiin.

− Jos painoindeksi on 30:n kieppeillä tai sen yli, voi jo 5–10 prosentin pai­nonpudotuksella olla suuri merkitys. Jo puolen tunnin reippaalla kävelyllä tai vesijumpalla muutaman kerran viikossa on myönteinen vaikutus verenpaineeseen.

Lääkitystä alhaisella kynnyksellä

Jotta tilapäiset häiriöt voidaan sulkea pois, tapaa Johanna Torp-Duma pyy­tää potilasta seuraamaan verenpai­netta kotona viikon ajan ennen diag­noosin tekemistä.

Jos tulokset poikkeavat huomatta­vasti vastaanotolla tehdystä mittauk­sesta, potilas voi saada lähetteen kotiin lainattavasta laitteesta, joka seuraa verenpainetta vuorokauden ajan.

Jos elintapamuutokset eivät ole joh­taneet toivottuun tulokseen ja veren­paine on toistuvasti yli tavoitetason, suosittelee lääkäri verenpainelääkettä. Potilaalta otetaan usein myös verikoe, jolla varmistetaan, ettei korkea veren­paine ole ehtinyt tehdä vahinkoa.

Johanna Torp-Duma sanoo, että on harvinaista kärsiä tietämättään korkeasta verenpaineesta kymmenien vuosien ajan. Useimmiten kyse on haluttomuudesta tarttua asiaan.

− Kaikki 40-vuotiaat eivät ole halukkaita aloittamaan verenpainelää­kitystä, vaikka se takaisi terveempiä elinvuosia elämän loppuvaiheessa.

Kun verenpainetta koskeva tilanne on vakiintunut, riittää, kun seuraa verenpainetta säännöllisesti kotona ja tarkistaa veriarvonsa kerran vuodessa.

Näin pidät verenpaineen aisoissa

– Vähennä tyydyttyneen rasvan ja suolan määrää ruuassa. Syö paljon kalaa, vihanneksia ja marjoja.

– Lopeta tupakoiminen ja tarkista alkoholin kulutuksesi. Liiku säännöllisesti.

– Huolehdi, että saat riittävästi kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia.

– Vältä salmiakkia, lakritsia ja kofeiinia. Erityisesti diabeetikkojen ja munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien on vältettävä ibuprofeenia sisältävien särkylääkkeiden käyttöä.

– Jos olet huolissasi verenpaineestasi, hanki verenpainemittari tai mittaa verenpaine terveyskeskuksessa. Voit myös varata ajan hoitajalle riskien kartoittamiseksi.

*Tilastotietoa vuodelta 2022, THL:n verkkopalvelut, Sotkanet

Artikkeli on julkaistu Kotikäynti-asiakaslehden numerossa 2/2023
Teksti: Marina Wiik
Kuva: Eva-Stina Kjellman