Siirry sisältöön
Kotikäynti-asiakaslehti

Päivystävä sosiaalityöntekijä tuntee koko elämän kirjon

Puhelin pirahtaa kesken lauseen. Päivystävä sosiaalityöntekijä Minna Burman palaa työpöytänsä ääreen ja näppäimistön rapina alkaa säestää rauhallista puhetta asiakkaalle, jolla on äkillinen sosiaalihuollon avun tarve.

– Tällaista tämä on. Aamulla ei voi tietää, mitä päivän aikana tapahtuu, Minna Burman naurahtaa puhelun päätyttyä ja laskee työpuhelimensa pöydälle Virve-puhelimen, eli viranomaisverkkoon yhdistetyn puhelimen viereen. Molemmat kulkevat hänellä tiiviisti mukana koko työvuoron ajan.

Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystykselle on suora numero, mutta yhteydenottoja tulee myös hätäkeskuksen kautta. Hätäkeskuksesta tulevat yhteydenotot vaativat usein monen viranomaisen yhteistyötä. Poliisi, ensi- ja turvakoti, kotihoito, terveydenhuollon päivystys ja ensiapu – esimerkiksi näiden toimijoiden kanssa Burman on tekemisissä päivittäin.

– Moni ei tiedä, että sosiaalityöntekijän tavoittaa ympäri vuorokauden. Äkillinen tarve sosiaalihuollon palveluille voi tulla kenelle tahansa. Tämä ei ole vain jollain tapaa marginaaliin joutuneita tai huono-osaisia varten, Burman muistuttaa.

Neuvoja asiakkaille ja ammattilaisille

Noin puolet päivystävän sosiaalityöntekijän työtehtävistä liittyy lastensuojeluun. Yhteydenottojen syitä ovat esimerkiksi vanhemman akuutti uupuminen tai mielenterveyden ongelmat, huoli lapsen olosuhteista kotona päihteitä käyttävien tai väkivaltaisten aikuisten luona, nuorten päihteidenkäyttö ja karkaaminen kotoa tai laitoksesta.

– Päiväaikaan meille saatetaan soittaa koulusta tai päiväkodista ja kysytään neuvoa, vaatiiko tilanne lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Samoin lastenlääkärit ja poliisi ottavat yhteyttä.

Päivystävä sosiaalityöntekijä auttaa myös silloin, kun vaikkapa omaishoitaja sairastuu äkillisesti ja erityishuollon asiakkaalle tai ikäihmiselle tarvitaan nopeasti paikka intervallihoitoon.

– Asunnottomista huolehtimistakin on. Silloin arvioimme, onko tarve hätämajoitukselle, hankitaanko junalippu kotipaikkakunnalle vai onko tällä ihmisellä ehkä ensisijaisesti tarve päihdepalveluille.

Ikäihmisiä koskevat avunpyynnöt tuIevat usein hätäkeskuksen kautta. Kotonaan kaatuneen tai ulos harhailemaan lähteneen muistisairaan auttamisessa tehdään aina tiivistä yhteistyötä kotihoidon sekä ensihoidon kanssa. Burman toteaa, että ikäihmisten toimintakyky voi romahtaa äkillisesti, jolloin ihminen tarvitsee nopeasti tukea ja turvaa.

Akuutin kriisityön tehtävät liittyvät esimerkiksi onnettomuuden uhrien tai tulipalossa kotinsa menettäneiden auttamiseen.

– Tässä saa olla nöyränä elämän edessä. Koko elämän kirjo tulee tutuksi. Se on tämän työn suola. Tiedän, että teen merkityksellistä työtä, Burman toteaa.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä mikä tahansa viikonpäivä voi olla kiireinen tai rauhallinen. Minna Burman tietää kokemuksesta, ettei ihmisten hätä katso aikaa tai paikkaa. ”Kun joku tilanne on tullut meidän tehtäväksemme, meidän on se hoidettava. Iltaisin ja viikonloppuisin vastuu on päivystäjillä.”

”Menemme sinne, missä meitä tarvitaan”

Pian puhelin pirahtaa taas. Tätä keskeneräiseen asiaan liittyvää soittoa Burman oli odottanut aamusta asti. Päivystäjän työ vaatii erinomaista stressinsietokykyä, joustavuutta ja kykyä hallita päällekkäisiä tehtäviä.

Virka-aikana päivystäjät pääosin neuvovat ja ohjaavat soittajia oikean avun piiriin, mutta iltaisin ja viikonloppuisin sosiaali- ja kriisipäivystys jalkautuu kiireellisiin sosiaalihuollon tehtäviin koko Pohjanmaan hyvinvointialueella, Luodosta Kristiinankaupunkiin. Ensi vuonna mukaan tulee myös Kruunupyy.

– Meillä ei ole asiakasvastaanottoa, vaan menemme sinne, missä meitä tarvitaan. Kynnys lähteä on ihan yhtä matala, oli tarve sitten Kaskisissa tai Uudessakaarlepyyssä.

Burman toteaa, että joskus joudutaan kääntää kiviä ja vähän kantojakin, jotta asiakkaan tilanne selkiytyy ja päästään kiinni oikeaan ongelmaan ja avuntarpeeseen. Usein jo rauhallinen keskustelu ammattilaisen kanssa voi rauhoittaa tilanteen.

Päivystys vastaa kattavasti äkilliseen tuen tarpeeseen, mutta taloudellisen tuen päätökset eivät kuulu sen vastuulle. Nämä ja muut kiireettömät asiat hoidetaan virka-aikana asiakkaalle lähimmässä sosiaalihuollon palvelupisteessä.

– Kun me olemme hoitaneet akuutin vaiheen, siitä jatkaa toinen ammattilainen.

Lue lisää sosiaalihuollon palveluista Kotikäynti-asiakaslehtemme numerosta 1/2022, johon tämäkin juttu liittyy.