Siirry sisältöön

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle mahdollisimman aikaisin ennen toiminnan/polton aloitusta.

Siirry sähköiseen tulentekoilmoitukseen.

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ehkäistä ennalta onnettomuuksia jotka voivat aiheutua riskiryhmään kuuluvan asukkaan toiminnasta. Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voi kysyä neuvoa alueen pelastusviranomaiselta henkilöimättä kohdetta.

Ilmoitus palo- tai onnettomuusvaarasta tehdään sähköisen palvelun kautta.

Tieto ohjataan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Siirry sähköiseen paloriskien ilmoituspalveluun.

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Siirry sähköiseen ilmoituspalveluun.

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Siirry sähköiseen ilmoituspalveluun.

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Siirry sähköiseen ilmoituspalveluun.

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen majoitusta.

Siirry sähköiseen ilmoituspalveluun.

Vaarallisen kemikaalin vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle, joka käsittelee ilmoituksen, tekee päätös ja tarkastaa laitoksen.

Siirry sähköiseen ilmoituspalveluun.