Siirry sisältöön

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn palveluita ovat ohjaus, neuvonta, valvonta, turvallisuusviestintä, vaarallisten kemikaalien valvonta ja palontutkinta. Näistä palveluista löydät lisätietoja tältä sivustolta. Pelastuslaitoksen tekemän onnettomuuksien ehkäisytyön tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen valmiuksia tunnistaa vaaratilanteet, ehkäistä vaaroja ja toimia hätätilanteissa. Turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu ihan jokaiselle.

Tältä sivulta löydät lomakkeet eri ilmoituksia varten. Jokaisen ilmoituksen kohdalla lukee määräaika, johon mennessä ilmoitus on lähetettävä pelastuslaitokselle.

Palontutkinnasta voit lukea lisää Pelastustoimen sivuilta.

Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa …