Siirry sisältöön

Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa maksutonta turvallisuuskoulutusta pelastuslaitoksen määrittelemille kohderyhmille. Vuoden 2024 kohderyhmät ovat:

  • Esikoululaiset
  • Perusopetuksen vuosiluokka 4
  • Perusopetuksen vuosiluokka 8
  • Toisen asteen opiskelijat
  • Erityisryhmien ja lasten kanssa työskentelevät ja toimivat tahot.
    Erityisryhmiä ovat mm. maahanmuuttajat, ikäihmiset, vammaiset ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tarjotaan myös yleishyödyllisille yhdistyksille ja seuroille sekä taloyhtiöille.

Mikäli asiasi koskee muulle, kun edellä määritellylle kohderyhmälle tulevaa koulutusta, lähetä viesti osoitteeseen pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi.

Koulutuspyyntö tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen koulutuksen toivottua ajankohtaa.

Päivystävä palotarkastaja (ark. klo. 9-11 ja 12-15)
Päivystävä palotarkastaja antaa ohjeita ja neuvoja kaikissa palotarkastuksiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa.