Siirry sisältöön

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että asukkaat osaavat ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä varautua ja toimia mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Asukkaita neuvotaan tunnistamaan erilaisia vaaran aiheuttajia ja kuinka niistä aiheutuvia onnettomuuksia voidaan ennalta estää ja miten varaudutaan poikkeusoloihin. Pelastuslaitos kohdentaa turvallisuusviestintää riskien arvioinnin ja vuosisuunnitelman perusteella. Turvallisuusviestintää harjoitetaan myös omavalvonnan muodossa ja valvonnan yhteydessä.

Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa maksutonta turvallisuuskoulutusta pelastuslaitoksen määrittelemille kohderyhmille. Vuoden 2024 kohderyhmät ovat: Mahdollisuuksien mukaan koulutusta …

Perinteisten tilaisuuksien ohella pelastuslaitos osallistuu erilaisiin paloturvallisuuskampanjoihin sekä turvallisuusyhteistyökampanjoihin. Näitä ovat mm. 112-päivä, Päivä paloasemalla ja …