Siirry sisältöön

Mitä paloturvallisuuden itsearviointi on?

Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Itsearviointi kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle ja se käsittää aina noin 10% koko asuinrakennuskannasta. Yksittäisessä kiinteistössä itsearviointi suoritetaan kymmenen vuoden välein.

Miten paloturvallisuuden itsearviointi toteutetaan?

Pelastuslaitos lähettää kiinteistölle itsearviointiaineiston, joka sisältää Pientalon paloturvallisuus -opasvihkon ja tarkastuslomakkeen sekä saatekirjeen ja palautuskuoren.

Mitä rakennuksessa pitää tehdä?

Paloturvallisuusoppaan avulla täytettävä itsearviointilomake tulee palauttaa pelastuslaitokselle kuukauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Kirjeen mukana tuleva Pientalon paloturvallisuusopas on tehty neuvojen antamiseksi asumisen turvallisuuteen ja helpottamaan itsearviointilomakkeen täyttämistä. Opas kannattaa säilyttää ja esimerkiksi liittää kodin huoltokirjaan.

Mitä itsearvioinnin jälkeen?

Palautetuista itsearviointilomakkeista arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen tarve. Palotarkastuksia tullaan tekemään kuitenkin myös pistokoeluonteisesti valvonnan kohteena oleviin kiinteistöihin.

Pelastuslaitos toivoo, että itsearviointilomakkeita palautuu mahdollisimman hyvin ja että oppaasta on apua kodin turvallisuuden parantamisessa.