Siirry sisältöön

Henrik Backman, Kemikaalitarkastaja

henrik.backman@ovph.fi

puh. 040 662 6336

Ilotulitteet

Ilotulitteiden käytöstä muuna aikoina kuin uudenvuodenvaiheessa tulee kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 91§:n ja Valtioneuvoston asetuksen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) 63 §:n mukaan etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaisille 5 vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Ilmoituksen voit tehdä alla olevalla lomakkeella.

Pelastusviranomaisen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös, joka toimitetaan ilmoittajalle. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön.

Uusi vuosi ja huvilakauden päättäjäiset

Kemikaalilain 92§ mahdollistaa sen, että pelastusviranomainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaisille tehtävää ilmoitusta. Pelastuslain (379/2011) 6§:n mukaan pelastusviranomainen voi myös kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa siitä määräajaksi.

Ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse ilmoittaa uudenvuodenaaton klo 18 ja uudenvuodenpäivän aamun klo 2 välisenä aikana. Ilotulitteiden käyttö on kuitenkin kielletty Ilmatieteen laitoksen antama metsä- ja ruohikkopalovaroituksen tai kovan tuulen aikana.

Ilotulitteiden käytöstä ja ilmoitusmenettelystä julkaistaan kuulutus alueen virallisissa lehdissä ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen kotisivulla sekä jaetaan myyntipisteisiin ennen myynnin aloittamista.

Ilotulitteita on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti. Sopivia käyttöpaikkoja ovat aukeat alueet ja rannat, joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia tai veneitä. Ilotulitteilla ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, rakennuksille, veneille tai muulle omaisuudelle. Ilotulitteita käytettäessä on aina käytettävä suojalaseja. Suojalasien käyttö on suositeltavaa myös yleisöllä (390/2005 91 §). Hätärakettien käyttö on sallittu vain hätätilanteissa.

Ilotulitusnäytöksiä

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava poliisille ennen näytöksen järjestämistä poliisilaitoksen nettisivulla olevalla lomakkeella. (390/2005) 97§. Poliisi pyytää pelastuslaitokselta lausunnon. Ilotulitusnäytöksen järjestäjän on myös tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus (390/2005 94§). Näytösten järjestämiseen ei saa ryhtyä ennen kuin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on arvioinut vaatimusten täyttyvän. Tapahtumaan on myös laadittava pelastussuunnitelma pelastuslain (379/2011) §16:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 3§:n mukaan. Lue lisää: ”Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma”.

Pyroteknisten tuotteiden käyttö erikoistehosteina

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen pyroteknisien välineiden käytöstä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä (390/2005 81§).

Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu tehostealan pätevyys.

Pyroteknisten välineiden käytön yhteydessä on laadittava pelastussuunnitelma pelastuslain (379/2011) §16:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 3§:n mukaan. Lue lisää: ”Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma”.

Ilmoitus räjäytystyöstä

Räjäytystyöstä tulee ilmoittaa poliisille ennen työn aloittamista, viimeistään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista (Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 79§:n ja Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 60§:n mukaan).

Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä tulee tehdä viimeistään kuukausi ennen kaupan aloittamista. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 § 63). Ilmoituksen voi tehdä tältä sivulta löytyvällä lomakkeella (Laaja ilmoitus). Ilmoituksen saatuaan pelastusviranomainen tekee asiasta päätöksen, jossa varastoinnille ja myynnille voidaan asettaa tarpeelliseksi katsottavia ehtoja/rajoituksia. (VNa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2005 46 §).

Edellä mainittu laaja ilmoitus on voimassa toistaiseksi, eikä sitä tarvitse vuosittain uusia, jos toiminta jatkuu vuosittain samanlaisena. Ilotulitevalvonta kuitenkin edellyttää, että ilotulitteiden varastoinnista saadaan tieto pelastuslaitokselle vuosittain. Jos kaikki on ennallaan riittää suppea ilmoitus (tältä sivulta löytyvällä lomakkeella). Jos on oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen tai uusi toimija, täytetään laaja ilmoitus (uusi ilmoitus).

Pelastusviranomainen tulee myyntikauden aikana tarkastamaan ilotulitteiden kaupan ja varastoinnin. Pelastusviranomainen voi keskeyttää varastoinnin ja myynnin, jos annettujen säädösten asettamia vaatimuksia ei noudateta (Kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005 )64§ ja Pelastuslaki 379/2011 81§).

Toimita ilmoitus ensisijaisesti sähköpostilla: pohjanmaanpelastuslaitos@ovph.fi
Voit tallentaa lomakkeen täytettynä ja liittää sähköpostiisi liitetiedostoksi.

Ilotulitteiden käytön kieltoalueet Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella

Pohjanmaan pelastuslaitos on päättänyt alueista, joissa ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttö on kielletty vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92 § perusteella. Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden käytön rajoitus on voimassa sekä huvilakauden päättäjäisissä (Venetsialaiset) (elokuun viimeinen viikonloppu, 18-24 välisenä aikana) että uudenvuodenvaihteen aikana (31.12. klo 18:00 ja 1.1. klo 02:00 välisenä aikana) Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella. .

Ilotulitteiden käyttöä koskevat kieltoalueet eivät koske järjestettäviä tapahtumaturvallisuuden piiriin kuuluvia yleisötapahtumien ilotulitusnäytöksiä. Järjestettävistä ilotulitusnäytöksistä on tehtävä asianmukaiset ilmoitukset viranomaisille. Poliisi voi antaa erillisiä määräyksiä ja rajoituksia (390/2005 97 §).

Katso tiedostot alla (Alue A-E).