Siirry sisältöön

Rakenteellisen paloturvallisuuden käsittelyvaiheita ovat kaavoitus, rakennuksen suunnittelu, rakennuslupakäsittely, rakentaminen ja rakennuksen käyttöönotto. Rakenteellisen paloturvallisuuden perustana on jo kaavoitusvaiheessa huomioida pelastustoiminnan edellytykset rakennusalueella.

Suunnitteluvaiheessa tehdään rakenteellisen paloturvallisuuden kannalta tärkeimmät ratkaisut, joten pelastusviranomaisen ohjaus ja neuvonta suunnitteluvaiheessa ovat edistysaskel rakenteelliseen turvallisuuteen. Ratkaisut pohjautuvat pelastuslakiin 379/2011, maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999 sekä ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017.

Rakennuslupakäsittelyvaiheessa rakennuksen turvallisuus on keskeinen luvan myöntämiseen vaikuttava tekijä. Rakennusluvan käsittelyvaiheessa rakennuslupaviranomainen pyytää tarvittaessa pelastusviranomaiselta lausunnon,  jossa otetaan kantaa mm. palo- ja henkilöturvallisuuteen, pelastushenkilöstön mahdollisuuksiin toimia onnettomuuden sattuessa, sekä väestönsuojan rakentamista koskeviin asioihin. Rakentamisvaatimuksiltaan suurempiin kiinteistöihin asennetaan usein palo- ja henkilöturvallisuutta lisääviä laitteistoja. Pelastusviranomaiset antavat tarvittaessa  ohjausta paloturvallisuuden käytännön ratkaisujen toteuttamiseksi ja suorittavat laitteiden käyttöönottotarkastuksen, jollei käyttöönottotarkastus kuulu jollekin erityiselle tarkastuslaitokselle.

Rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvää ohjausta ja valvontaa suoritetaan myös sellaisissa korjausrakentamiskohteissa, jotka eivät edellytä rakennuslupaa.

Päivystävä palotarkastaja (ark. klo. 9-11 ja 12-15)
Päivystävä palotarkastaja antaa ohjeita ja neuvoja kaikissa palotarkastuksiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa.