Siirry sisältöön

Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Turvallisuustiedote sisältää muun muassa tietoa yrityksestä, kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Tiedote pitää jakaa uudelleen viiden vuoden välein.


Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kemikaalilaitoksen tai -kohteen määräytymisperusteena ovat mm. seuraavat säädökset:

• Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)

• Kohteet, joilla on velvollisuus laatia turvallisuusselvitys (ns. SEVESO-kohteet)

• Turvallisuusselvityksen vaativat järjestelyratapihat (järjestelyratapiha, jonka kautta kulkee suuria määriä vaarallisia aineita)

• Turvallisuusselvityksen vaativa satama (satama, jonka kautta kappaletavarana kuljetettavien vaarallisten aineiden määrä on vuodessa yli 10 000 tonnia)