Siirry sisältöön

Pelastustoimen avainsäilöt

Kiinteistöihin, joissa on automaattinen paloilmoitin- ja/tai sammutuslaitteisto asennetaan yleensä pelastustoimen tarpeita varten pelastustoimen avainsäilö (väriltään punainen). Pelastustoimen avainsäilön asentamisessa tulee noudattaa Finanssiala ry:ssä laadittu turvallisuusohje Pelastustoimen avainsäilöt (2017). Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella avainsäilön voi hankkia Abloy-valtuutetusta lukkoliikkeestä.

Avainsäilön sulkeminen pyydetään päivystävältä palomestarilta.

Puomit ja portit

Pelastustoimintaa varten pelastusyksiköiden täytyy päästä onnettomuuspaikalle. Yksityisillä teillä esimerkiksi saaristossa on usein asennettu puomi tai portti, joilla estetään asiaton pääsy alueelle.

Pohjanmaan pelastuslaitos ei ota vastaan avaimia puomin tai portin avausta varten. Puomin tai portin omistaja/haltija voi suunnitella portin avausjärjestelyt tämän sivun ohjeiden mukaisesti, jos halutaan mahdollistaa pelastusyksiköiden sujuva pääsy puomin tai portin kautta mahdolliselle onnettomuuspaikalle.

Puomien tai porttien avaamisesta pelastustoimintaa varten antaa lisätietoja päivystävä palomestari.

Ilmoituslomake toimitetaan skannattuna osoitteeseen pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi.

Päivystävä palomestari (joka päivä 24h)
Päivystävä palomestari vastaa pelastustoiminnan tilannekuvasta, valmiudesta ja johtamisesta sekä toimii yhteyshenkilönä pelastustoimintaan liittyvissä päivittäisissä asioissa.