Siirry sisältöön

Pelastustoiminta

https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/pelastuslaitos/onnettomuustiedotteet/

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy …

Avotulella tarkoitetaan kulottamista, ts. maa- tai metsäalueella olevan palamiskelpoisen kasvillisuuden hävittämistä polttamalla rajattuun paikkaan (kasa, …

Pelastuslaitoksella on pelastuslakiin (379/2011) perustuva velvoite laatia yhdessä alueen kuntien ja alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa …

Pelastustoimen avainsäilöt Kiinteistöihin, joissa on automaattinen paloilmoitin- ja/tai sammutuslaitteisto asennetaan yleensä pelastustoimen tarpeita varten pelastustoimen …

Erheellisellä paloilmoitinhälytyksellä tarkoitetaan automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämää ilmoitusta, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. …