Siirry sisältöön

Pelastustoiminta

Rakennuksen saa hävittää polttamalla vain pelastuslaitoksen toteuttaman harjoituksen yhteydessä. Pohjanmaan pelastuslaitos voi harkintansa ja erillisen suunnitelmansa mukaisesti ottaa harjoitusmielessä poltettavaksi purkuluvan saaneita rakennuksia.

Pelastuslaitoksen onnettomuustiedotteet löytyvät sivulla olevasta linkistä.

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy …

Avotulella tarkoitetaan Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta päivystävälle pelastusviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös siinä …

Tältä sivulta löydät paloasemien yhteystiedot.

Pelastuslaitoksella on pelastuslakiin (379/2011) perustuva velvoite laatia yhdessä alueen kuntien ja alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa …

Pelastustoimen avainsäilöt Kiinteistöihin, joissa on automaattinen paloilmoitin- ja/tai sammutuslaitteisto asennetaan yleensä pelastustoimen tarpeita varten pelastustoimen …

Erheellisellä paloilmoitinhälytyksellä tarkoitetaan automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämää ilmoitusta, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. …