Siirry sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastuslaitoksen onnettomuustiedotteet löytyvät sivulla olevasta linkistä.

Rakennuksen saa hävittää polttamalla vain pelastuslaitoksen toteuttaman harjoituksen yhteydessä. Pohjanmaan pelastuslaitos voi harkintansa ja erillisen suunnitelmansa mukaisesti ottaa harjoitusmielessä poltettavaksi purkuluvan saaneita rakennuksia.

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy …

Avotulella tarkoitetaan kulottamista, ts. maa- tai metsäalueella olevan palamiskelpoisen kasvillisuuden hävittämistä polttamalla rajattuun paikkaan (kasa, …

Tältä sivulta löydät paloasemien yhteystiedot.

Pelastuslaitoksella on pelastuslakiin (379/2011) perustuva velvoite laatia yhdessä alueen kuntien ja alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa …

Pelastustoimen avainsäilöt Kiinteistöihin, joissa on automaattinen paloilmoitin- ja/tai sammutuslaitteisto asennetaan yleensä pelastustoimen tarpeita varten pelastustoimen …

Erheellisellä paloilmoitinhälytyksellä tarkoitetaan automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämää ilmoitusta, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. …