Siirry sisältöön

Kiinteistön omistajan tulee tehdä Pohjanmaan pelastuslaitokselle vapaamuotoinen hakemus rakennuksen  polttamisesta, jonka perusteella pelastuslaitos harkitsee rakennuksen käyttöä harjoittelukohteena. Hakemuksessa tulee olla seuraavat asiat:

 • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • kiinteistön osoite, poltettavan rakennuksen kiinteistötiedot (kiinteistötunnus ja rakennustunnus)
 • kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsittelemä purkuilmoitus
 • selvitys rakennuksen rakenteista
 • asemapiirros
 • valokuvia rakennuksesta (ulkoa ja sisältä)
 • suostumus naapureilta rakennuksen polttamiseen
 • ympäristökartta, josta ilmenee
  • etäisyys muihin asuntoihin ja rakennuksiin
  • maasto
  • sähkölinjat

Pelastuslaitos suorittaa vuosittain muutamia talonpolttoja. Talonpoltot suoritetaan yleensä talvisin ja alkukeväästä, kun olosuhteet mahdollistavat turvallisen harjoituksen suorittamisen. Harjoituskohteiksi valitaan hakemusten ja pelastuslaitoksen harkinnan perusteella tarkoituksenmukaisimmat rakennukset. Kohteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja valintaan vaikuttavat hakemuksessa mainittavien seikkojen lisäksi pelastuslaitoksen käytössä olevat resurssit sekä koulutustarve. Pelastuslaitos ilmoittaa hakijalle päätöksestään 2-3 viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Rakennuksen hävittämisestä polttamalla tulee myös laatia Ympäristönsuojelulain (527/2014) 120 § mukainen ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoituksessa tulee olla edellä listattujen tietojen lisäksi selvitys ennen polttamista poiskuljetettavasta jätteestä ja jätteen kuljetuspaikasta. Ympäristöviranomainen voi vaatia ilmoitukseen myös pelastuslaitoksen päätöksen rakennuksen käytöstä harjoituskohteena. Ilmoitus on tehtävä 2 kuukautta ennen suunniteltua polttoa. Lisätietoja saat kuntasi ympäristöviranomaiselta.