Siirry sisältöön

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. Kohdekortti laaditaan myös kohteista, joissa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja pelastuslaitokselle tehtävän ilmoituksen mukaisesti. Pelastuslaitos käyttää kohdekorttia onnettomuustilanteissa.

Kohdekortti koostuu kahdesta dokumentista: kohdepiirroksesta sekä kohdekortin etulehdestä. Kohdepiirrokseen liittyvät piirrokset ja piirroksen ohjeistus on esitetty erillisessä ohjeessa.

Kohdekortti ja kohdepiirros toimitetaan erillisinä PDF-dokumentteina pelastuslaitokselle sähköpostilla osoitteeseen palomestari(at)ovph.fi tai Pohjanmaan pelastuslaitos, Sepänkyläntie 14-16, 65100 Vaasa.