Siirry sisältöön

PeL:n 10 luvun mukaan normaalioloissa suoritettaviin väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu muun muassa hälytysjärjestelmien ylläpito. Alueen pelastustoimen tulee pelastuslain mukaisesti huolehtia siitä, että alueella on väestön varoittamiseen tarvittava hälytysjärjestelmä. Väestön varoittaminen perustuu pelastuslakiin (379/2011) sekä Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011).

Pelastuslaitoksen tehtävä on huolehtia, että alueella on väestön varoittamiseen tarvittava hälytysjärjestelmä. Väestön varoittamiseen tarvittavien järjestelmien peittoalueet määräytyvät ensisijaisesti siten, että taajamassa varoittaminen tehdään kiinteillä väestöhälyttimillä. Sen lisäksi hälyttimien sijoitteluun vaikuttaa normaaliajan riskitekijät, kuten vaarallisten aineiden kuljetukset sekä vaarallisten aineiden teolliseen käyttöön ja varastointiin liittyvät riskit.

Kiinteiden väestöhälyttimien kuuluvuusalueen ulkopuolella olevia ihmisiä varoitetaan liikkuvien hälyttimien avulla, joita hankitaan suunnitelman mukaisesti ja otetaan huomioon hälytysajoneuvojen hankinnoissa.

Väestön varoittamista testataan joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina

Väestöhälyttimet testataan samaan aikaan eri puolilla Suomea. Säännöllinen kokeiluajankohta on kuukauden ensimmäinen arkimaanantai klo 12.00. Väestöhälytinjärjestelmää pidetään yllä tositilanteiden varalta, ja järjestelmän toimivuutta testataan säännöllisesti soittamalla kokeilumerkki. TV:n vaaratiedotejärjestelmää testataan kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello 11.20. Radion hätätiedotejärjestelmää kokeillaan vuosittain 11.2.

Kokeilumerkki on yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Kokeilumerkki ei edellytä ihmisiltä toimenpiteitä. Tiedustelusoittoja ei saa soittaa hätänumeroon 112. Seitsemän sekuntia kestävän testimerkin lisäksi muita väestöhälyttimillä annettavia äänimerkkejä ovat yleinen vaaramerkki ja vaara ohi -merkki, joita käytetään ainoastaan tositilanteissa.

Yleisellä vaaramerkillä voidaan nopeasti varoittaa ja ohjata vaara-alueella olevia ihmisiä, se kertoo ihmisiä uhkaavasta välittömästä vaarasta. Merkin jälkeen tulee aina ohjeita ja tietoa hälytyksen syystä vaaratiedotteen välityksellä radiossa ja TV:ssä. Se luetaan kaikilla radiokanavilla ja näytetään YLE:n, MTV3:n ja Nelosen teksti-TV:n sivulla 112 sekä televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan ja laskevan jakson pituudet ovat 7 sekuntia.

Yleisen vaaramerkin kuultuaan ihmisten tulee:

  • siirtyä heti sisätiloihin,
  • sulkea ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto,
  • kuunnella radiota ja noudattaa annettavia ohjeita,
  • välttää puhelimen käyttöä, jotta linjat eivät tukkeudu,
  • poikkeusoloissa siirtyä välittömästi suojatiloihin.

Vaara ohi -merkki on ilmoitus yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan päättymisestä, kun uhka tai vaara on poistunut. Vaara ohi -merkki on yhtämittainen ja tasainen, minuutin kestävä ääni.