Siirry sisältöön

Varautuminen

Pelastuslaitos huolehtii omasta varautumisestaan sekä avustaa ja tukee tarvittaessa kuntia ja hyvinvointialuetta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varautumisen koordinoimisessa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Väestönsuojelu on ihmisten ja omaisuuden suojaamista, yhteiskunnan  toimintojen kannalta tärkeiden virastojen, laitosten ja tuotantolaitosten toiminnan …

PeL:n 10 luvun mukaan normaalioloissa suoritettaviin väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu muun muassa hälytysjärjestelmien ylläpito. Alueen pelastustoimen tulee pelastuslain …

Pohjanmaan pelastuslaitoksen paloasemilla on Säteilyturvakeskuksen (STUK) säteilyvalvontajärjestelmään kuuluvia säteilynvalvonta-asemia. STUK:en valtakunnallinen valvonta-asemaverkosto uudistetaan muutaman vuoden kuluessa. Säteilyvalvontajärjestelmä …