Siirry sisältöön

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan rakennuksessa olevat pelastuslain tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vaatimus pitää sisällään myös väestönsuojien varusteet ja laitteet.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on huolehdittava väestönsuojan kunnossapidosta.

Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Tästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on myös pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.

Väestönsuoja tulee voida ottaa käyttöön 72 tunnissa. Tämän varmistamiseksi olisi suotavaa, että vuosittain vähintään ilmanvaihtolaitetta käytettäisiin vähintään 5 minuutin ajan ja viemärin sulkuventtiilin käsipyörä käännettäisiin täysin kiinni -asentoon ja sitten takaisin täysin auki -asentoon.

Laitteiden toimintakunnossa pitämisen laadullisuus tulee ottaa huomioon valittaessa väestönsuojan tarkastuksen ja huollon suorittavaa tahoa. Tarkastuksen ja huollon suorittajilla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus. Tällä hetkellä tarkastajan pätevyydestä ei ole säädetty tarkemmin. Tätä taustaa vasten riittävän pätevyyden toteaminen on haastavaa rajatapauksissa.

Väestönsuojan laitteiden tarkastuksessa ja huollossa on myös huomioitava, että eri laitteiden valmistajilla on omia suosituksia niiden tarkastus- ja huoltoväleistä.

Väestönsuojan kunnossapidosta ja toimintakunnosta voidaan varmistua nimeämällä ja kouluttamalla tehtäviin väestönsuojan hoitaja, joka tekee suojalle vuosittaisen toimintatarkastuksen sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. Suojan hoitaja laatii myös suojan tyhjentämissuunnitelman, johtaa suojan käyttökuntoon laittoa ja ihmisten toimintaa suojautumistilanteen aikana.

Sisäministeriön asetus 506/2011 mainitsee 5 §:ssä, että väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämä tarkastetaan suorittamalla väestönsuojassa tiiveyskoe, joka suoritetaan vähintään 10 vuoden välein ja siitä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja on esitettävä pelastuslaitokselle palotarkastuksen yhteydessä.

Väestönsuojalle on suositeltavaa olla olemassa toimintakuntoon saattosuunnitelma. Suunnitelmassa tulee mainita selkeästi, kenen vastuulla suojan kuntoon laittaminen kiinteistössä on.

Väestönsuojan irtovarusteista erityisesti suojanaamarit, vedensäilytystabletit sekä joditabletit vaativat ylläpitoa. Suojanaamarin patruunan käyttöikä on kymmenen vuotta, kun patruuna on varastoitu omassa suojapakkauksessaan. Naamariosan käyttöikä on noin 25 vuotta. Joditablettien säilyvyys vaihtelee kolmesta viiteen vuoteen, vedensäilytystabletit säilyvät viisi vuotta.