Siirry sisältöön

Uudisrakentamisessa suojan rakentamisvelvollisuus määräytyy samalle tontille tai rakennuspaikalle tehtävien rakennusten yhteenlasketun kerrosalan mukaan. Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuojan edellä tästä momentista säädetystä poiketen rakennettava, jos kerrosala on vähintään 1500 neliömetriä.

Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä vanha väestönsuoja joudutaan kunnostamaan. Vanha väestönsuoja pyritään kunnostamaan niin, että se täyttää soveltuvin osin nykyiset väestönsuojia koskevat määräykset ja tekniset vaatimukset.

Pohjanmaan pelastuslaitos toimii asiantuntijana väestönsuojien rakentamisessa. Alueen rakennusvalvonnat pyytävät lähes aina väestönsuojan rakennus- ja korjaushankkeesta pelastuslaitoksen lausunnon. Väestönsuojan lausunto pelastusviranomaiselta haetaan rakennusvalvonnan lupamenettelyn kautta. Lausuntoa varten on toimitettava väestönsuojan piirustus ja laskelma pdf-muodossa sekä väestönsuojan ilmoituslomake.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että väestönsuojalle tehdään käyttöönottotarkastus ennen rakennuksen loppukatselmusta. Käyttöönottotarkastuksessa katsotaan suojan suunnitelmienmukaisuus, tiiveys sekä materiaalit ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.