Siirry sisältöön

Alvar-palvelua tarjotaan Vaasassa, Laihialla, Mustasaaressa, Pietarsaaressa ja Kristiinankaupungissa. Keväällä 2024 palvelu laajenee Närpiöön, Kaskiseen, Pedersöreen, Luotoon, Maalahteen, Korsnäsiin ja Uuteenkaarlepyyhyn. Syksyllä 2024 palvelu laajenee Vöyrille.

Mitä on etähoito?

Etähoito on etälaitteella tapahtuvaa kuva- ja äänivälitteistä, henkilökohtaista hoivapalvelua, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ottaa kotihoidon asiakkaaseen etäyhteyden etukäteen sovittuina ajankohtina. Etähoito on yksi kotihoidon tuottamisen tavoista, ja sen avulla tuetaan hyvinvointia ja turvallista kotona asumista. Etähoivan avulla kotihoidon palvelut pystytään tuottamaan oikea-aikaisesti ja se mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin tilanteisiin.

Toimintamalli sisältää myös fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa etähoivan kotihoidon asiakkaille sekä erillisenä tukipalveluna tarjottuna. Toimintamallissa on sekä terveydenhuollon hoidollinen näkökulma, mutta myös tärkeässä roolissa sosiaalinen kuntoutus ja vuorovaikutuksellisuus myös ikäihmisten verkostossa (muut ikäihmiset, yhteisöllisyys).

Kenelle etähoito sopii?

Hoidon soveltuvuus arvioidaan kotihoidossa aina asiakaskohtaisesti. Moniammatillinen tiimi tekee arvioinnin kotikäynnillä, jolla he kartoittavat asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä avuntarpeen. Osana palvelutarpeen arviointia arvioidaan myös, hyötyisikö asiakas teknologiasta sekä sitä, mahdollistaako asiakkaan psyykkinen tai fyysinen toimintakyky teknologian käyttöönoton.

Hoitokäynnit suunnitellaan tukemaan yksilöllisiä tarpeita ja hoitosuunnitelmaa

Etähoitajat auttavat päivittäisissä arjen asioissa kuten lääkkeiden ottamisessa tai verensokerin mittaamisessa, ruokailun seurannassa sekä tarkistavat yleistä vointia. Hoitosoitot ja ryhmätoimintaohjelmat toteutetaan tabletin välityksellä asiakkaan kotiin. Teknistä osaamista ei asiakkaalta vaadita.

Lainattavaan laitteeseen on mahdollista saada myös omaisille linkki yhteydenpitoa varten. Ryhmätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ryhmätoiminnan viikko-ohjelma pitää sisällään esim tuolijumppaa, erilaisia keskustelutuokioita ja vierailuja tabletin välityksellä erilaisiin paikkoihin.

Uusi asiakkuus

Kotihoidon palvelutarpeen kartoitus

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin Alvar-palveluun videolla.