Siirry sisältöön

Toimintamme rakentuu ennakoitavan ja turvallisen arjen ympärille, jossa lapsella ja nuorella on tilaa kasvaa ja kehittyä yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Yksilöllisen arjen perustana on asiakassuunnitelman pohjalta laadittu hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen ja nuoren avun, tuen ja ohjauksen tarpeet.

Tärkein työkalumme on suhteen luominen, strukturoitu arki sekä omaohjaajatyöskentely. Jokaisella lapselle ja nuorelle nimetään omaohjaajat, jotka työskentelevät tiiviisti lapsen ja nuoren sekä hänen läheistensä ja yhteistyötahojen kanssa. Työryhmän tukena Mäntykodissa viikoittain kehityspsykologian asiantuntija. Kustaalan nuorisokodissa konsultointiapua ostopalveluna psykologilta, oman psykologin rekrytointi meneillään.

Voimavaranamme on motivoitunut, ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, johon kuuluu sosionomeja ja lähihoitajia sekä jokaisessa yksikössä sairaanhoitaja, joka vastaa lääkehoidosta. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi talonmies ja keittäjä. Toimintamme perustuu arvostavaan kohtaamiseen lapsia, nuoria sekä heidän läheisiään kohtaan. Toimimme ratkaisukeskeisesti ja voimavaralähtöisesti. Etsimme jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla suojaavia tekijöitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tuemme niitä. Kustaalan henkilökunta on käynyt  Terapeuttiset menetelmät lastensuojelussa koulutuksen, joka pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Mäntykodissa hoitotyön tukena ICDP-Kannustava vuorovaikutusohjelma, johon koko henkilöstö on kouluttautunut.  Kytköksissä lapsen oikeuksien sopimukseen ja korostaa kunnioittavaa kohtaamista lapsia ja nuoria kohtaan.

Leivontaa yhdessä

Arki sijaishuoltoyksikössä

Arjen toiminta perustuu vahvasti vuorovaikutukseen sekä myönteisessä ilmapiirissä kasvamiseen ja se rakentuu yksilöllisesti jokaisen lapsen ja nuoren omista tarpeista. Sijoituksen alussa rauhoitetaan lapsen ja nuoren elämäntilanne ja asetetaan selkeät sekä turvalliset rajat. Tämän jälkeen yhdessä lapsen ja nuoren, huoltajien sekä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa rakennetaan lapsen ja nuoren tarpeita vastaava toimintamalli tukemaan heidän elämänhallintaa ja autetaan lasta ja nuorta löytämään hänen omat voimavaransa. Yhdessä lapsen ja nuoren kanssa tehtävä viikko-ohjelma rytmittää arkea.

Yksiköissä tuetaan koulunkäynnissä sekä vuorokausirytmin korjaamisessa ja ohjataan lasta ja nuorta huolehtimaan hygieniastaan sekä päivittäisistä rutiineista. Lapsille ja nuorille tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä tekemällä heidän kanssa erilaisia retkiä. Kaikissa yksiköissä on tarjolla aktiviteettejä sekä mahdollisuus harrastuksiin pihapiirissä. Tuemme vahvasti myös kodin ulkopuolisia harrastuksia. Kaikkien yksiköiden käytössä on hyvin varusteltu punttisali sekä kaksi valkoista huonetta.

Tunteiden ilmaisua ja hallintaa sekä vuorovaikutustaitoja harjoitellaan turvallisesti aikuisten ohjauksessa. Lapsia ja nuoria ohjataan ja tuetaan riippuvuuksien hallinnassa sekä etsitään toimintamalleja niiden kanssa elämiseen.Työtä tehdään tiiviisti myös lapsen ja nuorten vanhempien kanssa sekä motivoidaan myönteisessä vuorovaikutuksessa osallistumaan lapsen ja nuoren elämää koskeviin asioihin sijoituksen aikana.

Kustaalan nuorisokoti

koostuu kolmesta eri yksiköstä Kortteeri, Omakoti ja avopalvelua tuottava Kustaalan Avopalveluyksikkö. Yksiköt sijaitsevat eri puolilla Vaasaa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Sijoitetut nuoret käyvät koulua Vaasan kaupungin kouluissa, lisäksi Kustaalan käytössä on Vaasan kaupungin Merenkurkun koulun alainen koulu, jossa voi suorittaa peruskoulun. Sijoituksen taustalla voi olla koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, päihteet, ristiriidat kotona, sosiaalinen estyneisyys, käytöshäiriöt ja mielenterveysongelmat. Kustaalassa asutaan avohuollon tukitoimin, kiireellisesti sijoitettuna ja huostaanotettuna.

Lastensuojeluyksikkö Mäntykoti

Sijaitsee Huutoniemellä. Lastensuojelullisin perustein sijoitetuille lapsille ja nuorille. Alakouluikäisistä itsenäistyviin nuoriin. Pitkäaikaiset sijoitukset. 7- paikkainen lastensuojelun asumisyksikkö, itsenäistymisasunto, johtava ohjaaja, sairaanhoitaja, 8 ohjaajaa, pihapiirissä jälkihuollon yksikkö.

Yhteystiedot

Nuorisokodin johtaja

Maarit Kuosmanen 

maarit.kuosmanen@ovph.fi

p.0400 958893

Avopalveluyksikkö

Gripinkatu 4, 65380 Vaasa.

ohjaajat  p.040 7442644

johtava ohjaaja Kia Nurminen p.040 6433903

kia.nurminen@ovph.fi

Omakoti 

Mäntymaantie 14, 65280 Vaasa​

ohjaajat p.0408347345

kustaala.omakoti@ovph.fi ​

johtava ohjaaja Paula Rajala p.040 6316160​

paula.rajala@ovph.fi

Kortteeri 

Gripinkatu 4, 65380 Vaasa  ​

Ohjaajat p.040 5602647​

kustaala.kortteeri@ovph.fi

johtava ohjaaja Mia Virkunen p.040 6575953​

mia.virkunen@ovph.fi​

Puskantie 20 

65320 Vaasa

mantykoti@ovph.fi

Palveluyksikön päällikkö

Sirpa Siirtola sirpa.siirtola@ovph.fi

p.0400 772230

Johtava ohjaaja

Hanna Haapaniemi hanna.haapaniemi@ovph.fi

p.040 7572641

Ohjaajat p.040 7186722