Siirry sisältöön

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on päävastuu lapsen hyvinvoinnista, kasvatuksesta ja huollosta.  Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän tehtävässään kasvattajina sekä pyrkiä tarjoamaan perheelle välttämätöntä apua riittävän varhain sekä tarvittaessa ohjattava lapsi ja perhe lastensuojeluun. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu tarkoittaa, että laaditaan asiakassuunnitelmat ja annetaan avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun kuuluvat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto ja siihen liittyvä sijoitus kodin ulkopuolelle ja jälkihuolto. 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö on pääosin lastensuojelun avohuoltoa. Kaikille lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille tehdään asiakassuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet ja tukitoimet. Tukitoimet suunnitellaan ja arvioidaan mahdollisimman pitkälle yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa.  Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Tukitoimet räätälöidään lapsen tarpeiden mukaan. 

Lapsen huostaanotto ja siihen liittyvä sijoitus kodin ulkopuolelle  

Jos lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tai mahdollisia turvaamaan lapsen oikeutta turvalliseen ja eheään kasvuun, on lapsella oikeus huostaanottoon ja sijoitukseen kodin ulkopuolelle. Sijoitus kodin ulkopuolella tarkoittaa, että lapsen hoito ja huolto järjestetään sijoituksena perhehoitoon tai laitokseen. Kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, on arvioitava mahdollisuus sijoitukseen muun perheenjäsenen tai sukulaisen luo. Jatkotyössä lapsen ja perheen kanssa on tavoitteena, että koko perheen tilanne paranee niin, että lapsi voi palata kotiin.

Jälkihuolto 

Kun sijoitus kodin ulkopuolelle päättyy, on lapsi tai nuori usein erityisen tuen tarpeessa ja siksi oikeutettu jälkihuoltoon. Jälkihuolto päättyy, kun nuori täyttää 25 vuotta tai kun on kulunut viisi vuotta lastensuojelutarpeen päättymisestä. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän yhteystiedot ja lastensuojelua tarjoavat palvelupaikat Pohjanmaan hyvinvointialueella

Käyntiosoite: Sosiaalikeskus, Vöyrinkatu 46, 65101 Vaasa 

Tiina Böling, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 040 745 2338 

Kirsi Vuorinen, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 040 773 2351

Katja Lammassaari, sosiaalityöntekijä, puh. 040 670 3276

Susanne Palm-Wahlstedt, sosiaalityöntekijä, puh. 040 483 6495

Katariina Ramberg, sosiaalityöntekijä, puh. 050 432 2187

Emmi Hakala, sosiaalityöntekijä , puh. 040 584 2620

Tiina Pakkala, sosiaalityöntekijä, puh. 040 352 7022

Mari Nelimarkka, sosiaalityöntekijä, puh. 040 194 3239

Janika West, sosiaalityöntekijä, puh. 040 653 8974

Heli Koivula, sosiaalityöntekijä, puh. 040 735 0988

Jaana Kahilakoski, sosiaalityöntekijä, puh. 040 669 1998

Jonna Kivelä, sosiaalityöntekijä, puh. 040 661 4267

Jaana Laine, sosiaalityöntekijä, puh. 040 356 8968

Virpi Tolonen, sosiaalityöntekijä, puh. 040 187 5140

Ulla – Maija Marttunen, toimistosihteeri, puh. 040 351 6556

Angelina Nyblom, palvelusihteeri, puh. 040 484 9439

Käyntiosoite: Perusturvaosasto, Vallinmäentie 43 (2. kerros), 66400 Laihia 

Elina Rantala, sosiaalityöntekijä, puh. 040 485 0570

Käyntiosoite: Perhe- ja yksilöhuolto, Keskustie 4, Sepänkylä 

Käyntiosoite: Sosiaalitoimisto, Öurintie 31, 66800 Oravainen 

Tiina Böling, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 040 745 2338 

Linda Nyström, vs. sosiaalityöntekijä puh. 044 424 9111

Marie Björklund, sosiaalityöntekijä puh. 044 424 9101

sosiaaliohjaaja puh. 040 359 4137

Daniela Julin, sosiaaliohjaaja puh. 050 313 4727

Käyntiosoite: Lastensuojelun yksikkö, Malmin sosiaali- ja terveyskeskus 
Kolpintie 7 / Pohjanlahdentie 1, Sisäänkäynti H, 5. kerros, PL 111, 68601 Pietarsaari

Karin Bjonbäck, sosiaalityöntekijä 040 805 1972

Helinä Lillrank, sosiaalityöntekijä 040 805 1912

Sonja Hanhikoski-Sacklén, sosiaalityöntekijä 040 805 1949

Sara Strand, sosiaalityöntekijä 040 486 6480

Hanna Savolainen, sosiaalityöntekijä 040 805 1492

Hanna Saarijärvi, sosiaaliohjaaja 040 805 1543

Anne Enlund, sosiaaliohjaaja 040 805 1675

Jennie Haga, sosiaaliohjaaja 040 805 1559

Lena Nyfelt, sosiaaliohjaaja 040 805 1952

Fredrika Vestvik, sosiaaliohjaaja 040 805 1910

Julia Granholm, sosiaaliohjaaja 050 461 8398

Anette Ohlsson, palvelusihteeri 040 805 1636

Minna Söderlund, palvelusihteeri 040 805 1617

Kirsi Vuorinen, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 040 773 2351

Camilla Åstrand, sosiaalityöntekijä, puh. 040 160 0638

Hanna Högback, sosiaalityöntekijä, puh. 050 329 7564

Vt. lastensuojelu päällikkö
Virpi Kortemäki puh. 040 086 0096

etunimi.sukunimi@ovph.fi

Ohje viranomaisille

Hyvinvointialueen ilmoitus sijoitettavasta lapsesta, lastensuojelulaki 78 §.

Edellä 16 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, sijoittajahyvinvointialueen tulee ilmoittaa tarvittavien lapsen palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi sekä sijaishuoltopaikan valvonnan toteuttamiseksi lapsen sijoituksesta ja sen päättymisestä sijoitushyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pidettävä rekisteriä alueelleen sijoitetuista lapsista.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta edellä mainitut tiedot meidän lastensuojelun johtaville sosiaalityöntekijöille. 

Yhteydenotot

Vaasa, Laihia, Mustasaari ja Vöyri

Johtava sosiaalityöntekijä Tiina Böling, puh. 040 745 2338 

Vöyrinkatu 46, 65100 Vaasa

Kristiinankaupunki, Korsnäs, Maalahti, Närpiö ja Kaskinen

Johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Vuorinen, puh. 040 773 2351

Vöyrinkatu 46, 65100 Vaasa

Kirjalliset ilmoitukset voi lähettää;

Pohjanmaan hyvinvointialue, sosiaalihuollon kirjaamo PL 1, 65131 VAASA

Lomakkeet