Siirry sisältöön

Palvelun kuvaus

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen ei ole, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toimistaan. Pääosin tavanomainen iän myötä tuleva sairaus ja toimintakyvyn heikkeneminen ei ole henkilökohtaisen avun myöntämisen peruste.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Henkilökohtaista apua järjestetään eri tavoilla:

– henkilökohtainen avustaja -järjestelmällä, vaikeavammainen henkilö toimii itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana

– palvelusetelillä

– ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palvelutuottajalta

– omana toimintana

Ota yhteyttä lähimpään sosiaalipalveluyksikköön palvelun tarpeesi arviointia varten.

Vammaispalveluhakemus (Sähköinen asiointi)

Yhteystiedot

Huom! Puhelinaika tiistai ja torstai klo. 9 – 10

LAPSET alle 18.v 

Sukunimi A-I: Sosiaalityöntekijä puh. 040 4896051 
Sukunimi J- O : Sosiaalityöntekijä puh. 040 183 5867  
Sukunimi P-Ö : Sosiaalityöntekijä puh. 040 640 3186 

Omaishoidontuki 0-18 v.   
Sosiaaliohjaaja puh. 040 545 6445  
Sosiaalityöntekijä puh. 040 4896051 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 640 3186  

Kuntoutusohjaajat : puh. 040 152 6474 / 040 515 1186  

AIKUISET yli 18v. 

Vammaispalvelu (ei erityishuollon asiakkaat, kuljetuspalvelu, omaishoidontuki 18-65 v.) : 

Sukunimi A-K + ruotsinkieliset L-Ö : Sosiaalityöntekijä puh. 040 747 2678  
Sukunimi L-Ö suomenkieliset + Vähäkyrö : Sosiaalityöntekijä puh. 040 843 9817 

Erityishuollon asiakkaat, kuljetuspalvelu, omaishoidontuki 18-65 v. : 

Sukunimi A-K + ruotsinkieliset L-Ö : Sosiaaliohjaaja puh. 040 742 7092   
Sukunimi L-Ö suomenkieliset + Vähäkyrö : Sosiaaliohjaaja puh.  040 837 3350  

Lapsiperheet missä on alaikäisiä lapsia, ja aikuinen on vammainen 

Sosiaalityöntekijä tel. 044-424 9211  

Lapset alle 18v, omaishoidontuki 0-18v 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 4896051 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 640 3186 

Aikuiset yli 18v, omaishoidontuki 18-65 v. 
Sosiaalityöntekijä tel. 044-424 9211 

Aikuiset yli 18v, omaishoidontuki 18-65 v. 

Sosiaaliohjaaja puh. 040 483 6342 

Lapset alle 18v, omaishoidontuki 0-18v 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 183 5867 

Käyntiosoite: Öurintie 31, 66800 Oravainen

Sosiaalityöntekijä (puhelinaika klo 9–10), puh. 06 218 3823
Sosiaaliohjaaja  040 168 5379

Käyntiosoite: Vammaispalvelut,  Strengberginkatu 1 D,  68600 Pietarsaari
Puhelinaika ti ja to klo 9-10

Sosiaalityöntekijä, puh.  040 8051 314

  • Aikuiset  (sukunimi A-K) Pietarsaari + Luoto

Sosiaalityöntekijä, puh.  050 374 0781  

  • Aikuiset (sukunimi L-Ö)  Pietarsaari

Sosiaalityöntekijä, puh.  040 355 1475 

  • Aikuiset – Uusikaarlepyy och Pedersöre

Sosaaliohjaaja puh. 050 523 3432 

  • Pietarsaari ja Luoto

Sosiaaliohjaaja puh. 040 511 9896

  • Uusikaarlepyy ja Pedersöre

Vammaishuolto, lapset

Sosiaalityöntekijä, puh. 040 805 1384

  • Lapset alle 18.v – Pietarsaari, Luoto ja Pedersöre

Sosiaalityöntekijä, puh. 044 721 7716

  • Lapset alle 18. v – Pietarsaari, Luoto, Uusikaarlepyy

Käyntiosoite: Strengeberginkatu 1, 68600 Pietarsaari (ajanvarauksella)

Sosiaaliohjaaja, 040 353 6057

Aikuiset yli 18v, omaishoidontuki 18-65 v 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 650 8123 
 
Lapset alle 18v, omaishoidontuki 0-18v.  
Sosiaalityöntekijä puh. 040 183 6100

Aikuiset yli 18v, omaishoidontuki 18-65 v 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 650 8123 
 
Lapset alle 18v, omaishoidontuki 0-18v.  
Sosiaalityöntekijä puh. 044 424 9237 

Aikuiset yli 18v, omaishoidontuki 18-65 v 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 650 8123 
 
Lapset alle 18v, omaishoidontuki 0-18v.  
Sosiaalityöntekijä puh. 044 424 9237 

Aikuiset yli 18v, omaishoidontuki 18-65 v 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 650 8123 
 
Lapset alle 18v, omaishoidontuki 0-18v.  
Sosiaalityöntekijä puh. 044 424 9237 

Aikuiset yli 18v, omaishoidontuki 18-65 v 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 650 8123 
 
Lapset alle 18v, omaishoidontuki 0-18v.  
Sosiaalityöntekijä puh. 044 424 9237