Siirry sisältöön

Vaativan kuntoutuksen osastot ovat moniammatillisia ja toimivat fysiatrian vastuualueen alaisuudessa. Osastoilla hoidetaan lähinnä neurologisia, ortopedisia ja geriatrisia potilaita. Tehostettua kuntoutusta annetaan yleensä muun muassa aivohalvauksen, suurehkon leikkauksen tai onnettomuuden jälkeen. Meille voi tulla potilaita tavoitteelliseen kuntoutukseen myös muilta erikoisaloilta.

Vaativan kuntoutuksen osastolla vietetyllä kuntoutusjaksolla pyritään tehostettuun kuntoutukseen yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työkyvyn palauttamisen tai omassa kodissa selviäminen. Keskeisenä edellytyksenä on, että potilas on itse sitoutunut omaan kuntoutukseensa. Omaisten tuki on erityisen tärkeää etenkin kuntoutusjakson jälkeen.

Kuntoutus lähtee potilaan tilanteesta. Osastolla vietettävä aika voi vaihdella muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Potilaan tilannetta arvioidaan kuntoutusjaksolla koko ajan, ja jatkokuntoutus suunnitellaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä sen tutkimiseksi, miten potilas selviytyy kotiympäristössä.

Osastolla työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäri, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, puheterapeutti, laitoshuoltajia, osastosihteeri, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntoutusohjaajien, sosiaalihoitajien, ravitsemusterapeutin ja kliinisen sairaanhoitajan kanssa sekä konsultoimme tarvittaessa muita erityisasiantuntijoita.

Vaativan kuntoutuksen osastolle tarvitaan lähete, jonka voi kirjoittaa erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon lääkäri. Osaston lääkäri ottaa kantaa siihen, tarjotaanko potilaalle kuntoutusjakso.

Yhteystiedot

Vaasa:

Kanslia 06 213 1311

Osastonsihteeri 06 213 1322

Vastaava sairaanhoitaja 040 6342775

Sähköposti: vaku@ovph.fi

Pietarsaari:

Kanslia 06 786 2511

Osastonsihteeri 06 786 2515

Osoite

Vaasa:

H-talo, 5 kerros, huoneet 513 – 528

Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Pietarsaari:

H2 Vaativa kuntoutus
Sisäänkäynti B, 2. kerros
Kolpintie 7/Pohjanlahdentie 1
68601 Pietarsaari

Vierailuajat

Vaasa:
Osaston vierailuaika  klo 13 – 19. Muut ajat sopimuksen mukaan.

Pietarsaari:
Osastollamme ei ole erityisiä vierailuaikoja, mutta vierailuja toivotaan mieluiten klo 13 – 19 välisenä aikana.